Resultaten in beeld

In de afgelopen jaren hebben we veel resultaten verzameld. Resultaten die het werk van Pactum verantwoorden.

 

Bekijk de brochure Resultaten in beeld
Download onze brochure Resultaten in beeld


Jaarverslag 2016
Ook in 2016 hebben we weer ingezet op ambulante hulpverlening; de lichte vormen van zorg in de (eigen) gezinsomgeving. In Gelderland vond een beddenreductie plaats. We ontwikkelden een thuismodule. Residentie werd alleen ingezet als het echt nodig was en er is ingezet op begeleiding waardoor jongeren sneller terug naar huis kunnen.
Onze financiers geven veelvuldig aan dat ze erg tevreden zijn met de geleverde kwaliteit van hulpverlening. Dit willen we in 2017 verder uitbouwen om daarmee nog beter bij te dragen aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen, jongeren, hun ouders en de omgeving waarin ze leven en de transformatie jeugdzorg.

Intern werkten we aan het optimaliseren van de organisatie om ons te kunnen verhouden tot de veranderende externe omgeving. Er is dan ook veel veranderd in onze interne organisatie. De structuur is aangepast en er zijn wijzigingen in de processen. Deze ontwikkelingen lopen door in 2017. In 2016 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:
 

- Van tweekoppig naar een éénkoppige directie.
- Minder managers, die meer op afstand van de inhoud staan.
- Een krimp van de overhead van 25% naar 22%.
- Samen met Accezz International proberen we om het primaire proces efficiënter en effectiever vorm te geven en een kwaliteitsslag te maken. Accezz onderzoekt processen binnen Pactum, doet verbetervoorstellen en helpt bij de implementatie.
- We hebben een nieuwe afdeling Kwaliteit en Innovatie waarin verschillende staffuncties hun krachten bundelen.
- Eind 2016 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van de afdeling Verkoop en Marketing.
- In het laatste kwartaal van 2016 hebben de afdelingen P&O en Financiën een managementtool ontwikkeld. Met deze tool krijgen wij goed zicht in en grip op formatie en bezettingscijfers.

 

Al deze ontwikkelingen ondersteunen Gedeeld Leiderschap. Pactum wil dat medewerkers klantgericht werken en denken, zichzelf gezond en inzetbaar houden en hun professionaliteit optimaal inzet en communiceert. En om als medewerker eigen leider te zijn is het noodzakelijk dat de voorwaarden op orde zijn.

 

Download ons:
Maatschappelijk jaarverslag 2016
> Jaarrekening 2016