Iemand die dichtbij staat


Hulp vragen is voor veel ouders en jongeren geen gemakkelijke stap. Soms is het nodig dat iemand die ze kennen hen daarbij helpt. Bent u leerkracht of leraar en merkt u dat het niet goed gaat met een leerling? Bent u huisarts en hebt u het gevoel dat een ouder wel een steuntje in de rug bij de opvoeding kan gebruiken? Professionals die zich zorgen maken over een kind of een ouder kunnen verwijzen naar Pactum.

Hulp bij…?
Ouders die zich zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind, kunnen Pactum (tijdelijk) betrekken bij de opvoeding. Jongeren kunnen een beroep op ons doen als hun problemen te groot of te moeilijk zijn om zelf op te lossen. Of als ze liever willen praten met iemand die ze niet kennen.

Hoe eerder, hoe beter
Hoe eerder ouders en jongeren bij ons aankloppen, hoe beter. Dan werkt onze hulp namelijk het beste.