jeugd- en opvoedhulp

Professionele jeugd- en opvoedhulp


Pactum is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun ouders bij (complexe) opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Jaarlijks doen meer dan 1.500 gezinnen in Gelderland en Overijssel een beroep op ons.

Waar we voor staan en hoe we werken, vatten we samen in drie kernwaarden:

We zien altijd mogelijkheden

Opgroeien en opvoeden gaan niet altijd vanzelf. Samen met de kinderen, jongeren en ouders/verzorgers die het (even) niet alleen redden en een beroep op ons doen, zoeken we naar oplossingen en creëren we nieuwe kansen. We benutten wat goed gaat en breiden dat uit. We geloven in eigen mogelijkheden en proberen de krachten, talenten en vaardigheden die iedere cliënt in zich heeft te versterken. Zodat kinderen en jongeren hun eigen identiteit ontwikkelen en weer meedraaien in het gezin en in de samenleving.

We bouwen aan relaties

Wij geloven dat kinderen, als dat veilig en verantwoord is, thuis horen te wonen. Ouders betrekken ons bij de opvoeding. Wij helpen hen en hun kind(eren) zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving. Samen bouwen we aan goede relaties met familie, vrienden, school en het verenigingsleven. Onze hulpvormen zetten we flexibel in. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties op het gebied van jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen en vrije tijd.

We nemen verantwoordelijkheid

Wij doen alleen waar we goed in zijn en wat werkt. Werkt het niet, dan bedenken we iets anders. We evalueren onze werkwijze regelmatig en leren van onze
cliënten en van elkaar. Ook delen we onze kennis met anderen. We werken middenin de samenleving en nemen onze verantwoordelijkheid. Om ook op toekomstige cliëntvragen een passend antwoord te kunnen bieden, nemen we waar nodig initiatief - ons hulpaanbod is voortdurend in ontwikkeling.