Sluiten Terug
In het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werken Jeugdzorg Nederland, de NVP en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het verbeteren van leer- en ontwikkelmogelijkheden voor pleegouders. Hiervoor worden (oud-)pleegouders, pleegzorgprofessionals en andere geïnteresseerden gevraagd. Als u deelneemt aan het panel, krijgt u regelmatig uitnodigingen om te reageren op verschillende onderdelen van het programma!

Waar kunt u aan meedoen?
Als deelnemer van het panel kunt u op vier manieren meedenken en meepraten. U kunt zelf kiezen hoe uw betrokkenheid eruitziet.

1. Focusgroepen
In groepen van zes tot acht mensen gaan we in gesprek over specifieke onderwerpen. De deelnemers aan de focusgroepen zijn vooral pleegouders, soms aangevuld met anderen zoals pleegzorgprofessionals. Focusgroepen vinden vooral plaats in Utrecht, maar soms ook op andere plekken in het land. U krijgt per bijeenkomst een uitnodiging en schrijft u in als u tijd heeft en het onderwerp u aanspreekt. Een focusgroep duurt ongeveer 2,5 uur.

2. Online enquêtes
We sturen u een vragenlijst die u online kunt invullen. Dit zal gemiddeld eens per maand zijn, de ene keer een tamelijk korte enquête die een paar minuten kost om in te vullen en een andere keer iets langer, bijvoorbeeld 15 minuten.

3 Interviews een-op-een
We sturen per mail een verzoek om een-op-een een onderwerp te bespreken. Een een-op-een interview vindt telefonisch plaats, of indien mogelijk op een locatie in overleg.

4. Testactiviteiten
De (online) producten en diensten voor pleegouders die gemaakt worden in het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’, gaan we uiteraard grondig testen voordat ze live gaan. Deze testen vinden deels plaats op kantoor en kunnen deels vanuit huis gedaan worden.

Aanmelden voor het panel
Wil u meedenken over het programma? Meldt u dan aan via de link hieronder. In het aanmeldformulier kunt u aangeven voor welke van de vier activiteiten het programmateam u kan benaderen. U kunt steeds per uitnodiging bepalen of het onderwerp aanspreekt en of u tijd en zin hebt om mee te doen. Als u niet langer wilt deelnemen aan het panel, kunt u de deelname stoppen.

Als u naar een bijeenkomst komt, ontvangt u een vergoeding voor de (reis)kosten die u maakt en krijgt u een bedankje. We houden u verder op de hoogte wat er met uw input gedaan wordt.

Aanmelden panel
Delen