Sluiten Terug

Hoe gaan wij om met het Coronavirus?

Pactum houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en hanteert de richtlijnen van het RIVM en de GGD om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. We doen ons uiterste best om zowel de jongeren als onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Ons corona-crisisteam staat dagelijks klaar om een plan van aanpak op te stellen of bij te stellen, waarbij het uitgangspunt is dat de zorg en aandacht voor jongere en personeel centraal staan. Samen extra voorzichtig!

Vragen?

Indien u vragen heeft over uw kind, neem dan contact op met de groepsleiding.

Heeft u vragen over het coronabeleid van onze organisatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie: 088 19 91 299 communicatie@pactum.org

Onze maatregelen

Ga naar:
Maatregelen voor ouders/verzorgers (bij hulp in het gezin thuis)
Maatregelen voor ouders/verzorgers (bij jongeren in een verblijfslocatie)
Maatregelen voor pleegouders

Over onze verblijfslocaties
Voor onze verblijfslocaties hanteren wij geen opnamestop. Alleen wanneer sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) én koorts (meer dan 38 graden) vindt altijd eerst overleg plaats met onze directie over de eventuele opname.

Jongeren of kinderen die tijdens hun verblijf bij ons ziek zijn (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) én koorts hebben (meer dan 38 graden) blijven op hun kamer. Of, als dat echt niet mogelijk is op armlengte (1,5 meter) afstand van anderen op de groep. Ook vindt er overleg plaats met de huisarts voor het vervolg.

Wij werken nauw samen met de scholen en hebben goede afstemming met elkaar. Het onderwijs op de groepen laten we zo veel mogelijk doorgaan wanneer de situatie dit toelaat.

In voorbereiding op een eventuele Coronabesmetting hebben wij in afstemming binnen de CONRISQ Groep de nodige voorzorgsmaatregelen genomen ten aanzien van afgeschermde opvang, persoonlijke beschermingsmiddelen en benodigde deskundigheid.

Maatregelen voor ouders/verzorgers (bij jongeren in een verblijfslocatie)

Bezoek aan een van onze locaties
Bezoek verzoeken we om vooraf eerst contact op te nemen met de groepsleiding. Zij vragen u dan of er bij u of een gezinslid thuis, sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) of koorts (meer dan 38 graden). Is dit het geval, dan kunt u helaas niet op bezoek komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer bezoek wel mogelijk is, dan:

  • geven wij nog steeds de voorkeur aan (beeld)bellen
  • als bezoek noodzakelijk is, dan maximaal 2 bezoekers (zonder ziekteverschijnselen) en op 1,5 meter afstand
  • bezoek vindt zoveel mogelijk verspreid plaats en het liefst in de buitenlucht.

Verlof voor jongeren
Bij jongeren die met verlof kunnen, wordt eerst contact opgenomen met de ouders/verzorgers voordat zij met verlof mogen gaan. Als in de thuissituatie sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) en koorts (meer dan 38 graden), kan de jongere niet op verlof. Ook hiervoor vragen wij uw begrip.

Wij vragen ouders/verzorgers om hun kind met eigen vervoer op te ophalen en weer terug te brengen.
Is een jongere met verlof naar huis en thuis ziek geworden? Dan kan hij of zij pas terugkeren naar de groep als er 24 uur lang geen klachten meer zijn. Als het om welke reden dan ook noodzakelijk is om al eerder terug te komen, dan kan dat alleen in overleg.

Jongeren met Dagbehandeling
Onze dagbehandeling blijft open.
Medewerkers bellen vooraf met de ouders/verzorgers van de kinderen om te vragen of er sprake binnen het gezin sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) of koorts (meer dan 38 graden). Is dit het geval, dan kan het kind niet naar de dagbehandeling komen.

Onze medewerkers van de Dagbehandeling nemen contact op met de ouders of verzorgers van de jongeren die thuis blijven, en kijken hoe zij ondersteund kunnen worden.

Om ouders te ontlasten bekijken wij of een ruimere openstelling van de dagbehandeling mogelijk is.

Het Logeerhuis 
Om ouders te ontlasten bekijken wij of een ruimere openstelling van het logeerhuis mogelijk is.

Ambulante hulpverlening
Voor ambulant geldt dat onze hulpverlening doorgaat.
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis om alle cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen via alle digitale middelen, zoals telefoon, skype en dergelijke. Ook maken zij een eigen risico inschatting en kunnen op huisbezoek gaan, of een cliënt op kantoor uitnodigen als er sprake is van onveiligheid. Uiteraard als er geen sprake is van ziekteverschijnselen zowel bij hen als bij onze cliënten.

Ga naar: Maatregelen voor ouders/verzorgers

Voor pleegouders, gezinshuisouders of jeugdzorgboeren
Het begeleiden van het kind of de jongere door onze pedagogisch of pleegzorgwerker is maatwerk en gebeurt altijd in overleg met de ouder, de pleegouder, de gezinshuisouder of de jeugdzorgboer. Bij twijfel over welke vorm van ondersteuning het best kan worden gegeven zal de pedagogisch of pleegzorgwerker extra overleg voeren met zijn of haar leidinggevende (en indien nodig de gedragswetenschapper) voor de meest passende hulp.

Om ouders te ontlasten bekijken wij of een ruimere openstelling van het logeerhuis mogelijk is. Ook proberen wij zo veel mogelijk extra, of alternatieve, ondersteuning te bieden aan pleegouders/gezinshuisouders die zelf ziek zijn.

Wanneer bezoek mogelijk is, dan:

  • geven wij nog steeds de voorkeur aan (beeld)bellen
  • als bezoek noodzakelijk is, dan maximaal 2 bezoekers (zonder ziekteverschijnselen) en op 1,5 meter afstand van elkaar
  • bezoek vindt zoveel mogelijk verspreid plaats en het liefst in de buitenlucht.

Ga naar: Maatregelen voor pleegouders

Interne bedrijfsvoering
Onze bijeenkomsten over niet-jongeren-gebonden zorg zullen wij tot nader orde uitstellen. Zo kunnen wij ons met zijn allen beter richten op onze primaire zorgtaak. Dat is voor nu ons grootste belang.
Het is mogelijk dat wij te maken krijgen met een hoger ziekteverzuim bij onze zorgverleners. Om onze zorgtaak hierbij zo optimaal mogelijk in te vullen, kan het voorkomen dat medewerkers op andere plaatsen worden ingezet dan hun normale werkplek. Hierbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de verdeling van onze kennis, deskundigheid en expertise.

Samen met u willen wij alles in het werk stellen om deze periode zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Met een maximale zorg en bescherming voor u, voor de jongeren en kinderen die wij helpen, en voor al onze medewerkers.

Delen