Sluiten Terug

2021: Samen voor jouw toekomst

2021 stond in het teken van samen. Voormalig Pactum en voormalig OGH fuseerden per 1-1-2021 en gingen samen verder als Stichting Pactum. Eind 2021 sloten ook Rubicon Jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk zich hierbij aan. Wij bieden vanaf 2022 samen jeugdhulp in de regio’s Oost- en Zuid Nederland.

Door COVID-19 was het weer een bijzonder jaar. Steeds pasten onze medewerkers, kinderen, jongeren en ouders zich met grote veerkracht aan de nieuwe maatregelen aan. En groot was de opluchting als er versoepelingen werden aangekondigd. Wij hebben enorme bewondering voor deze veerkracht. COVID heeft ons geholpen om digitaal hulpverlenen verder uit te breiden.

 

Samen voor jouw toekomst

Pactum laat kinderen, jongeren en hun gezinnen groeien, tot ontplooiing komen, ontwikkelen, leren en helpt ze vooral (waar mogelijk) om zelf verder te kunnen. Samen hebben we enorm veel expertise en ervaring die we met elkaar verder gaan ontwikkelen en versterken met als doel excellente zorg voor onze cliënten. We groeien ook met de andere stichtingen binnen de VIGO groep: samen onderzoeken we hoe onze onderdelen en zorgvormen elkaar kunnen laten versterken in het belang van onze cliënten.

 

Ontwikkelingen

We zijn met mooie dingen bezig om de zorg voor onze cliënten nog beter te maken en nog meer afgestemd op de transformatiedoelen, zoals kleinschaligheid en zo thuis mogelijk.

We gaan projecten aan zoals onvoorwaardelijk wonen, waarbij jongeren kunnen blijven wonen op de locatie, ook als de zorgvraag vermindert of zelfs niet meer nodig is. We zoeken in alle regio’s de kleinschaligheid op. We zijn gestart met KINGS waarbij een heel gezinssysteem een tijdje bij onze locatie in Deventer woont om daarna weer samen door te kunnen. Samen met gemeenten in Noord Limburg en andere aanbieders hebben we ‘Thuis door jou’ opgezet waarbij we actiever gaan werven voor gezinsgerichte vormen van verblijf: pleeg- en zorggezinnen en gezinshuizen.

 

Pactum zet zich ook in 2022 in om de jeugdzorg optimaal vorm te geven en de transformatieopdracht uit te voeren. We werken samen met het eigen netwerk van het gezin, maar ook met partners in onderwijs, werk, welzijn, gezondheid, wonen en financiën.

 

“Wij zetten ons iedere dag in om te zorgen dat ieder kind kan opgroeien in een positieve omgeving, waarin ze leren om zo zelfstandig mogelijk te zijn en op hun eigen wijze mee te draaien in de maatschappij.”

 

Jeugdzorg in de media

In de media verschenen allerlei uitingen over de gesloten jeugdzorg. Wij vinden het goed dat de stem van de jongeren wordt gehoord, en voeren graag het debat over goede antwoorden voor nu en in de toekomst. Dat is waar wij ons op richten en iedere dag keihard voor werken met de kinderen, jongeren, ouders, jeugdzorgwerkers en ketenpartners. Wat ons betreft spitsen we de discussie toe op de kern: Hoe bieden we jongeren de beste kansen om zich te ontwikkelen, samen met hun ouders en netwerk? En wat is daar vandaag én morgen voor nodig?

 

“Ik blijf bij je als het moeilijk wordt”

 

2021 in vogelvlucht

Ben jij benieuwd hoeveel kinderen, jongeren en gezinnen wij in 2021 hebben ondersteund? En met hoeveel medewerkers wij dat hebben gedaan?

Kijk dan in ons jaaroverzicht
Delen