Sluiten Terug

JeugdFACT+ is een multidisciplinair team bestaande uit medewerkers uit zeven verschillende organisaties (GGNet, Jeugd GGZ Dimence groep , Karakter, Lindenhout, Pactum, Pluryn, Tactus) die vanuit hun verschillende expertises samen de hulpverlening vorm geven.

Het team is er speciaal voor kinderen en jongeren die in de reguliere zorg afhaken of de reguliere zorg om bijzondere reden niet weten te bereiken. En voor gezinnen die, ondanks reeds ingezette zorg, niet verder komen. Lees meer op de website van JeugdFACT+

Delen