Sluiten Terug

Informatie voor (pleeg)ouders en jeugdigen: Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • In de huidige situatie wordt voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag. Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er voor jeugdigen die op dit moment jeugdhulp hebben?

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener. Voor een klein aantal jeugdigen wordt per 1 januari 2022 een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk.

Als een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, zullen gemeenten dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind laten weten. Uw (pleeg)kind krijgt dan ook een nieuwe contactpersoon bij de gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.

Wat is de reden van de wetswijziging?

In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. Met de komst van deze nieuwe wet is het gemakkelijker om de verantwoordelijke gemeente te bepalen.

Waar kunt u terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij uw gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

Delen

Regiomanager

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg