Sluiten Terug

Het koppelen van een kind aan een pleeggezin gaat tot nu toe meestal via twee routes, vertelt Linda, pleegzorgbegeleider bij Pactum: “Je kijkt eerst in het netwerk van het kind. Is er een geschikte plek bij bijvoorbeeld buren, familie of een klasgenoot? Lukt dat niet, dan ga je naar stap twee: is er in het bestand met potentiële pleegouders een geschikt gezin? Voor een goede match heb je meestal meerdere gezinnen nodig, maar die zijn er vaak niet. Er is een chronisch tekort aan pleegouders. Veel kinderen belanden dus op een wachtlijst – en dat is wel het laatste wat je wilt.”

Bredere kring

In de pilot Pleegzorg Dichtbij hebben Linda en haar collega Henk een dérde weg gevonden. Deze route gaat niet uit van het aanbod aan pleegouders, maar van de vraag van het kind. Het is een methode die al met succes werd gebruikt in de regio Haaglanden. “We maken eerst een duidelijk profiel van het kind voor wie we een gezin zoeken: Wie is dit kind? Wat kan hij of zij goed? Wat heeft hij of zij nodig? Met dat profiel benaderen we vervolgens mensen met de vraag of ze pleegouder willen worden van dit kind. Dat zijn geen mensen uit het directe netwerk – daar hebben we immers al gekeken – maar uit de bredere kring rond een kind. Dan kun je denken aan school, voetbalvereniging, scouting of kerk, maar we werven ook via social media. Dit gebeurt natuurlijk allemaal in overleg met de ouders en het kind, op een respectvolle manier, met voldoende privacy.”

Potentiële pleegouders worden geraakt door het profiel van dat ene kind

Goede match

De ervaring leert dat je met deze manier van werven gezinnen bereikt die zich nog niet hebben gemeld als (potentieel) pleeggezin. Als zij reageren, is dat niet alleen een ‘ja’ op pleegzorg, maar ook een ‘ja’ op het profiel van dat specifieke kind. Daardoor is de kans op een goede match veel groter, merkt Linda: “We zien dat er veel gezinnen reageren die al wel serieus over pleegzorg hebben nagedacht, maar nog nooit de stap hebben gezet. Ze komen in actie omdat ze geraakt worden door het profiel van dat ene kind. Op deze manier hebben we inmiddels negentien kinderen geplaatst. Wat opvalt: meestal gaat het om deeltijdpleegzorg. Het lijkt erop dat veel mensen die optie niet kennen. Als ze zien dat dit ook mogelijk is, melden ze zich wél aan voor pleegzorg.”

Bijvangst

Door het centraal stellen van het kind bij het werven lukt het regelmatig om tóch een passende plek te vinden. Linda: “Bovendien is dat dan een plek die ‘dichtbij’ voelt omdat het kind meestal in de eigen omgeving blijft, maar ook omdat de pleegouders qua interesse en aanpak dicht op het kind aansluiten. Het levert echt maatwerk op.” Een waardevolle bijvangst is dat er vaak meer mensen reageren op één kind: “Daarmee levert de pilot ook gezinnen op voor ándere pleegkinderen.”

Verlenging

Vanwege de goede resultaten is Pleegzorg Dichtbij met een half jaar verlengd, tot 1 januari 2023. Die tijd gebruiken Linda en Henk om deze manier van werven te borgen in de reguliere zorg.

Meer over deze pilot lees je hier. Heb je vragen over Pleegzorg Dichtbij? Dan kun je contact opnemen met l.manning@pactum.org. Je kunt de pilot ook volgen via Instagram en Facebook.

Delen