Sluiten Terug

Nieuw gezicht voor Pactum

Vandaag presenteren we een nieuwe gezamenlijke huisstijl voor Pactum. Deze nieuwe frisse look & feel past bij wie Pactum als organisatie wil zijn. We willen gezinnen en medewerkers in hun kracht zetten. We geven niet op, ook niet als het moeilijk wordt. Ons nieuwe gezicht sluit aan bij onze visie op jeugd en onze ambitie. Bij de totstandkoming van deze nieuwe huisstijl hebben we zowel onze collega’s, jongeren als ouders betrokken.

Oude logo’s nog niet meteen verdwenen
Het overzetten van alle communicatiemiddelen in de nieuwe huisstijl vindt gefaseerd plaats. In de komende tijd kan het zijn dat u op sommige plekken, zoals op deze website, nog de oude logo’s tegenkomt.

Website
Ook een nieuwe website mag niet achterblijven bij een nieuw gezicht. Binnenkort zullen we overgaan naar een geheel nieuwe website. Hierin is de informatie te vinden die voorheen op de websites van www.rubicon-jeugdzorg.nlwww.bj.nl en www.pactum.org te vinden was.
Een mooie verbeterslag in deze nieuwe website is ook dat de websitebezoekers makkelijker hun weg kunnen vinden op de website aangezien we de informatie gebruikersvriendelijker aanbieden.

Delen