Sluiten Terug

Pactum en OG Heldringstichting gaan nu samen verder onder de naam Pactum

Per 1 januari 2021 zijn Pactum jeugd- en opvoedhulp en OG Heldringstichting  juridisch gefuseerd. Met de nieuwe organisatie Pactum zijn wij in staat een totaalaanbod jeugdzorg te leveren  met doorlopende zorgtrajecten. Van ambulante hulpverlening tot verblijf en gesloten jeugdzorg, decentraal en volledig afgestemd op de lokale/regionale zorgvraag. Hierdoor kunnen wij vanuit een bredere expertise jeugdhulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Op de juiste plek met de juiste behandeling, bij voorkeur zo thuis mogelijk.

VIGO

Pactum is onderdeel van VIGO. Naast Pactum maken ook de jeugdzorginstellingen Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon, de forensische zorg van de Rooyse Wissel en de GGZ- instelling Vincent van Gogh hier deel van uit. VIGO heeft als doelstelling om gezamenlijk de cliënt in alle fases van het leven te bedienen met een integraal aanbod van begeleiding en behandeling waarbij veiligheid, herstel en goed functioneren in de maatschappij uitgangspunt zijn.

Delen