Sluiten Terug

Het online magazine ‘Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?’ beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkte Pactum met tien pleegzorgaanbieders samen aan het verminderen van uitval van pleegouders. Ook wilden we de ‘breakdown’ verminderen, de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland waren partners in het actieonderzoek.

 

Kinderen in de pleegzorg moeten te vaak wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Daarom is continuïteit voor pleegkinderen en plaatsingen een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg.”

We gingen in 2018 allemaal aan de slag met een eigen actieplan. Al snel waren er overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Waarom pleegouders stoppen? ..

Onderdeel van het actieonderzoek was een onderzoek naar de reden waarom pleegouders stoppen. Belangrijke oorzaken waren miscommunicatie, moeizame samenwerking en gebrek aan ondersteuning. Voor de betrokken organisaties was dat een pijnlijke uitkomst, maar wel een uitkomst die duidelijk maakt wat ze kunnen doen om uitval te voorkomen.

Leren van de praktijk

In het online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod, aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk. Het magazine bevat:

  • interviews;
  • korte video’s;
  • reportages;
  • en tips en aandachtspunten.
Bekijk het magazine!

Op naar een leernetwerk voor professionals

Als vervolg op het actieonderzoek en het magazine beginnen het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een leernetwerk voor professionals in de pleegzorg. Het idee daarachter is dat het belangrijk is om samen te blijven leren over hoe de pleegzorg te verbeteren is.

Delen