Sluiten Terug

De Pleegouderraad zoekt nieuwe leden

Pactum vindt het belangrijk dat pleegouders meedenken over het beleid en de kwaliteit van pleegzorg. De pleegouderraad behartigt de belangen van de pleeggezinnen van Pactum. De raad praat mee over het beleid, overlegt met de directie en regiomanagers en geeft advies over onderwerpen die de pleeggezinnen direct raken.

We streven naar een brede samenstelling van de pleegouderraad. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Vanwege het verlopen van hun tweede zittingstermijn vertrekken er vier leden. Daarom is de raad op zoek naar nieuwe leden voor de pleegouderraad.

De raad komt minimaal zes keer per jaar bijeen. U ontvangt een reis- en onkostenvergoeding en een presentievergoeding. Daarnaast mag u deelnemen aan trainingen.

De pleegouderraad zoekt pleegouders van Pactum:
– die graag meewerken aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg;
– die gemotiveerd zijn om pleegouders te vertegenwoordigen;
– die kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
– die goed kunnen luisteren, standpunten kunnen verwoorden en respectvol kunnen optreden;
– die voldoende tijd hebben om zich in te zetten voor de pleegouderraad;
– die wonen in het werkgebied van Pactum.

Bent u een van de pleegouders die wij zoeken? Of wilt u meer informatie? Neem dan voor 1 maart contact op met Marloes Waltman, telefoonnummer  088 1991299  of pleegouderraad@pactum.org.

Delen