Sluiten Terug

80 pleeggezinnen gezocht in Regio Centraal Gelderland : Nijpend tekort aan pleegouders terwijl aantal pleegkinderen toeneemt

2 november 2021 – Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt voordat de juiste match voor een fijne plek gevonden is. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin om ergens thuis te mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen ontwikkelen. De Week van de Pleegzorg (2 – 10 november) vraagt aandacht voor het belang van meer pleegouders. Op vele plekken in het land zullen monumenten en gebouwen groen verlicht worden. Een symbolisch gebaar om pleegkinderen #groenlicht te geven voor een mooie toekomst.

Bezorgd

Pleegzorg Nederland is bezorgd over het aanhoudende tekort aan pleegouders. Arlette Sprokkereef, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland: “We willen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen door omstandigheden het liefst opvangen in een pleeggezin. Het is ontzettend belangrijk om een goede match te kunnen maken tussen een kind en een pleeggezin. Door het grote tekort aan pleegouders, is het moeilijker om een passend gezin met de goede klik te vinden. Een kind woont dan in een tijdelijk gezin of op een groep. Ook als er wel een pleeggezin is, moet een kind soms weer verhuizen als er geen goede match blijkt te zijn. Ook deze kinderen verdienen een stabiele basis om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom zijn meer pleeggezinnen nodig! Hoe meer pleeggezinnen er zijn, hoe beter we de match kunnen maken en hoe meer kinderen in een gezin kunnen opgroeien.” Met de titel #groenlicht vraagt Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Stabiel te weinig

Het aantal beschikbare pleegouders is al jaren te weinig. Om jaarlijks alle kinderen op te vangen en de juiste match met pleegouders te maken zijn er minimaal 3500 nieuwe pleegouders per jaar nodig. Vorig jaar waren dat er 2647, ruim 850 te weinig. En dat terwijl het aantal pleegkinderen toeneemt. In 2020 waren er 19.097 pleegkinderen, terwijl dit er 5 jaar eerder zo’n 800 minder waren.

Er zijn in Centraal Gelderland op dit moment zo’n 40 pleegkinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin. Dit zijn kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin waar zij volledig kunnen verblijven, maar een groot deel van deze kinderen is ook op zoek naar een pleeggezin, waar zij met regelmaat een weekend en soms een deel van de vakantie kunnen verblijven.

Arlette Sprokkereef: “Ik vind het moeilijk, dat door dit structurele tekort aan pleegouders, kinderen de dupe zijn. Elk kind verdient dezelfde kansen in het leven en om op te kunnen groeien in een stabiel gezin. We moeten er als samenleving voor staan dat we dit met elkaar realiseren. In de eerste plaats door ouders te helpen met voldoende ondersteuning, maar als kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, moeten we hen ook een thuis kunnen bieden. We hopen dan ook dat naast alle zeer betrokken pleeggezinnen, nog meer gezinnen overwegen hun huis en hart open te stellen voor het kind van een ander.”

Knelpunten

De knelpunten in de beschikbare pleegouders zijn er in de volle breedte, maar vooral voor jeugdigen met ernstige emotionele-, hechtings- en/of gedragsproblemen en voor broers en zussen die bij voorkeur samen bij pleegouders worden geplaatst.

In Regio Centraal Gelderland gaat het vooral om kinderen in de basisschoolleeftijd waar het moeilijker voor is een goede match te maken, zowel voor voltijd pleegzorg als voor de weekenden/ vakanties.

Pleegzorg Nederland hoopt dat nu corona op zijn retour lijkt, mensen weer vaker hun hart en huis zullen openstellen voor pleegkinderen. De pandemie zorgde voor een afwachtende houding waardoor er minder aanmeldingen waren het afgelopen jaar.

Pleegouder worden…
Delen