Sluiten Terug

Rapport Toezicht Inspectie: Zichtbare verbeteringen

In februari en maart 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Pactum, locatie Zetten. De aanleiding van dit onderzoek was

  • de lopende ontwikkeling naar meer relationele veiligheid voor medewerkers en jongeren, en daaruit volgend meer resocialisatie- en ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren;
  • de lopende verbetertrajecten op de werkvloer, in de dossiers en in de behandeling ten aanzien van suïcidepreventie;
  • de wens tot het uitwisselen van ervaringen tussen de Jongerenraad van Pactum en de Inspectie.

Zichtbare Verbeteringen

De focus van het toezicht lag op gesprekken met jeugdigen en medewerkers en het bezoeken van de groepen waar de jeugdigen verblijven. Het beeld uit dit toezicht bevestigt de eerdere indruk dat het door Pactum ingezette verandertraject heeft geleid tot zichtbare verbeteringen.

Jongeren en ouders een duidelijke stem geven

We brengen de mogelijkheden, wensen, en behoeften van jongeren en ouders uitgebreid in beeld. Onze betrokken medewerkers geven jongeren en ouders daarbij een duidelijke stem en stellen hen centraal tijdens de behandeling.

Steeds minder afzonderingen door de basismethodiek “Veilig in verbinding”

Onze basismethodiek “veilig in verbinding” (dat is gebaseerd op het schematherapeutisch werken) is op alle groepen geïmplementeerd. Dit geeft ons steeds meer handvatten om het aantal kamerplaatsingen en afzonderingen verder te reduceren. We blijven ons inzetten om vrijheidsbeperkende maatregelen steeds verder terugdringen.

Verbetering van suïcidepreventie

Onze suïcidepreventie is verbeterd, waarbij we standaard werken met heldere signalerings- en beveiligingsplannen. We blijven investeren in deskundigheidsbevordering bij onze medewerkers in het kader van suïcidepreventie.

En verder…

We blijven binnen de norm ten aanzien van wachttijden op aanvullende behandeling (zoals voor cognitieve gedragstherapie). Ook onze samenwerking met de jeugd-GGZ is geïntensiveerd en hebben we verbeterd.

Wat geven we extra aandacht en wat merken jongeren en ouders hiervan?

  • We ontwikkelen ons aanbod binnen de JeugdzorgPlus meer en meer richting het principe kleinschalig wonen en kleinschalige behandelgroepen.
  • Ook verbeteren we de huiselijke uitstraling binnen onze groepen. De groepen krijgen, waar dat nodig is, een vriendelijkere en huiselijke uitstraling. Jeugdigen krijgen daarbij meer mogelijkheden om hun slaapkamer een eigen sfeer te geven.
  • We gaan ouders nog tijdiger en uitgebreider informeren wanneer zich een incident met hun kind voordoet.
  • We verbeteren ons toezicht met specifieke aandacht voor de pedagogische benadering tijdens de nacht.
  • We verbeteren van kennis bij onze medewerkers ten aanzien van het toedienen van medicatie. De nauwkeurigheid en begeleiding bij het toedienen van medicatie zal daarbij verbeteren.
  • Er worden minder vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet.
  • Het proces van aanmeldingen zal vloeiender verlopen.

Het hele rapport van de Inspectie lezen?

naar IGJ.nl
Delen