Sluiten Terug

Tevredenheidsonderzoek Pleegouders; Vooruitgang op alle vlakken!

Onlangs heeft Pactum het pleegoudertevredenheidsonderzoek (P-toets) afgerond. We mogen concluderen dat onze ingezette verbetermaatregelen naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek uit 2019 zich hebben uitbetaald in verbeteringen op alle vlakken.

Trots!

We zijn trots zijn dat we een algehele verbetering zien in percentage tevreden pleegouders. De afgelopen jaren hebben wij bewust ingezet op het behoud van pleegouders en deze resultaten laten ons zien dat wij op de goede weg zijn. Op alle vlakken hebben we een tevredenheidspercentage behaald van 80% of hoger. Dit wil zeggen: Minimaal 8 op de 10 beoordeelde het thema positief met ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’. 97,5% van de pleegouders waardeert ons met een 7 of hoger. Graag lichten we enkele verbeteringen hieronder uit.

Communicatie en samenwerking

We zien een grote verbetering in de communicatie en samenwerking met plaatsers, voogden en overige instanties en hulpverlening. Pactum is daarnaast altijd goed bereikbaar voor haar pleegouders. Als belangrijkste uitgangspunt hebben wij continuïteit van hulpverlening wat de samenwerking bevordert.

Voorbereiding en plaatsing

Wanneer het gaat over de deskundigheid bij matching tussen pleegkind en pleegouders, de in achtneming van de wensen van pleegouders, het informeren over het pleegkind en de duur van plaatsing en het bieden van mogelijkheden om de eigen deskundigheid van pleegouder te vergroten, concluderen we een enorme verbetering.

Een belangrijke bijdrage hieraan is Pleegzorg Dichtbij. Door de nieuwe manier van werven zijn ouders en kind meer betrokken. Daarnaast hebben wij perspectiefbepaling, informeren van nieuwe pleegouders en matching verbeterd en extra op de agenda gezet.

Nazorg

Ook zien we een verbetering op het gebied van nazorg en de begeleiding bij de beëindiging van een plaatsing. Pleegouders gaven aan hierin goed betrokken en begeleid te worden door Pactum. Het is mooi om deze verbetering terug te zien in het tevredenheidsonderzoek aangezien Pactum naar aanleiding van de vorige P-toets fors heeft ingezet op verbetering van de nazorg en de ontwikkeling van een specifiek nazorgprotocol.

Factsheet en onderzoeksrapport 

Kortom: met trots presenteren wij bijgevoegde factsheet. Bent u geïnteresseerd in het volledige rapport dan kunt u dit opvragen bij onze regiomanager.

Delen

Regiomanager

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg