Sluiten Terug

Wetenschappelijk onderzoek bij Pactum

“Empowerment van ouders tijdens Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling: een buffer tegen de ontwikkeling van gedragsproblemen van kinderen daarna”

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) ondersteunt gezinnen met complexe problemen. Het vergroten van de empowerment van ouders wordt daarbij gezien als een belangrijke manier om positieve en duurzame behandeluitkomsten te bereiken, zoals in de gedragsproblemen van kinderen. In een wetenschappelijk studie die we deden bij Pactum vonden we hiervoor empirische ondersteuning.

In het onderzoek volgden we 275 gezinnen vanaf de start van IAG tot een kleine drie jaar na het einde van deze gezinsgerichte behandeling. Hieruit kwam naar voren dat:

– het vergroten van de empowerment van ouders tijdens gezinsgerichte hulp een mediërend (helpend) effect heeft op de afname van de gedragsproblemen van kinderen tijdens de behandeling;
– meer empowerment van ouders aan het einde van gezinsgerichte hulp een buffer vormt voor de negatieve invloed die stress van ouders heeft op de ontwikkeling van gedragsproblemen van kinderen daarna.

Meer informatie op de website ScienceDirect

Delen