Sluiten Terug
Home / Cliëntenraad en jongerenraad

Cliëntenraad en Jongerenraad

We vinden het belangrijk dat de mensen voor wie en met wie we werken – ouders, jongeren, pleegouders en medewerkers – kunnen meepraten over onze hulp en de manier waarop we die organiseren. Binnen Pactum kennen we vier medezeggenschapsorganen: de cliëntenraad, de jongerenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad. Op deze pagina vind je meer informatie over de cliëntenraad en de jongerenraad van Pactum.

Cliëntenraad Pactum

De cliëntenraad is het centrale inspraakorgaan binnen Pactum. De raad bestaat uit ouders, familieleden of mensen uit het netwerk van een jeugdige die hulp krijgt van Pactum of in het verleden hulp heeft gehad. Er zitten ook minimaal twee jongeren in de cliëntenraad. Zorgbelang Gelderland ondersteunt de cliëntenraad van Pactum.

De leden van de cliëntenraad praten regelmatig met de bestuurder over het beleid en de organisatie van de hulpverlening. De cliëntenraad heeft een eigen reglement, gebaseerd op de wet op de Jeugdzorg. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken advies wordt gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de benoeming van de bestuurder, de kwaliteit van de hulp, belangrijke wijzigingen in de organisatie en het beleid over onderwerpen die kinderen en ouders direct raken.

Op dit moment is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Neem voor meer informatie contact op met Hellen Houterman van Zorgbelang Gelderland via telefoonnummer 026 384 28 53 of cliëntenraad@pactum.org

Jongerenraad Pactum

Pactum heeft drie jongerenraden: in Arnhem, Lochem en Deventer. De jongerenraden vertegenwoordigen alle jongeren die op een locatie van Pactum wonen. In de jongerenraden worden collectieve zaken besproken die binnen Pactum spelen. Onderwerpen waarover wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld het zakgeld, het houden van huisdieren, het rookbeleid en bejegening. Twee jongeren van de jongerenraad zijn ook lid van de cliëntenraad en wonen daar de vergaderingen van bij. De jongerenraden worden begeleid door een medewerker van Zorgbelang Gelderland.

Neem voor meer informatie over de jongerenraad contact op met Peter Bootsman PeterBootsman@zorgbelanginclusief.nl