Sluiten Terug
Home / Cliëntenraad en jongerenraad

Cliëntenraad en Jongerenraad

We vinden het belangrijk dat de mensen voor wie en met wie we werken – ouders, jongeren, pleegouders en medewerkers – kunnen meepraten over onze hulp en de manier waarop we die organiseren. Binnen Pactum kennen we vier medezeggenschapsorganen: de cliëntenraad, de jongerenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad. Op deze pagina vind je meer informatie over de cliëntenraad en de jongerenraad van Pactum.

De cliëntenraad is het centrale inspraakorgaan binnen Pactum. De raad bestaat uit ouders, familieleden of mensen uit het netwerk van een jeugdige die hulp krijgt van Pactum of in het verleden hulp heeft gehad. Er zitten ook minimaal twee jongeren in de cliëntenraad. Zorgbelang Gelderland ondersteunt de cliëntenraad van Pactum.

De leden van de cliëntenraad praten regelmatig met de bestuurder over het beleid en de organisatie van de hulpverlening. De cliëntenraad heeft een eigen reglement, gebaseerd op de wet op de Jeugdzorg. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken advies wordt gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de benoeming van de bestuurder, de kwaliteit   van de hulp, belangrijke wijzigingen in de organisatie en het beleid over onderwerpen die kinderen en ouders direct raken.

Op dit moment is de cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Zin om mee te praten? Neem voor meer informatie contact op met Joke Stoffelen van Zorgbelang Inclusief via telefoonnummer 06 23 63 73 38 of cliëntenraad@pactum.org 

Meer weten over de cliëntenraad? Bekijk hier de Flyer van de Pactum cliëntenraad

Weten wat de cliëntenraad in 2019 deed? Lees hier hun Jaarverslag over 2019

 

 

Jongerenraad Pactum

Pactum heeft een centrale jongerenraad. De jongeren van de locaties in Arnhem, Lochem en Deventer kunnen lid worden van de jongerenraad. De jongerenraad vertegenwoordigt alle jongeren die op een locatie van Pactum wonen. In de jongerenraad worden collectieve zaken besproken die binnen Pactum spelen. Onderwerpen waarover wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld , het houden van huisdieren, het rookbeleid en de bejegening. Twee jongeren van de jongerenraad zijn ook lid van de cliëntenraad en wonen daar de ook vergaderingen van bij. De jongerenraden worden begeleid door een medewerker van Zorgbelang  Inclusief.

Wil je meer weten over de jongerenraad of wil je lid worden? Neem contact op met Tessa Beemer van Zorgbelang Inclusief of met Karen Buursen van Pactum via: Jongerenraad@pactum.org