Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Behandeling tijdens JeugdzorgPlus

Behandeling tijdens JeudzorgPlus


Gesloten behandeling (JeugdzorgPlus) is bedoeld voor jongeren (12-18 jaar) met gedragsproblemen die een structureel veiligheidsrisico lopen of veroorzaken. Om te komen tot gedragsverandering, hebben zij behandeling nodig in een beschermde en veilige omgeving. De behandeling is gericht op een positieve toekomst voor de jongere. Deze gesloten behandeling vind plaats in het kader van een opname JeugdzorgPlus.

 

We leren zowel de jongere als zijn of haar omgeving om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

 

Lees meer

 • Zorg en JeugdzorgPlus behandeling volgens een trajectbehandelplan

  Zorg en JeugdzorgPlus behandeling volgens een trajectbehandelplan

  Onze JeugdzorgPlus-behandeling start vanuit een doelgericht trajectbehandelplan waarin risicotaxatie en -management een belangrijk onderdeel is. Het behandelplan komt gewoonlijk tot stand na de diagnostiek tijdens opname.

  Tijdens de behandeling krijgen de factoren met de grootste impact op risicogedrag de eerste prioriteit. Wij bieden de jongere passende training, therapie en begeleiding op maat, aanvullend op onze centrale behandelmethodiek en groepstraining TOP’s! Onder begeleiding werkt de jongere aan zichzelf, zijn of haar vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling.

  Bekijk onze behandelmethodieken

 • Wat levert behandeling in een JeugdzorgPlus-traject op?

  Wat levert behandeling in een JeugdzorgPlus-traject op?

  Ons doel is dat de jongeren en hun gezin zo snel mogelijk weer zonder of met zo weinig mogelijk hulp verder kunnen. Tijdens de gesloten behandeling biedt de structurele veiligheid rondom de jongere en een duidelijke dag-routine ruimte voor behandelmotivatie en daarmee aantoonbaar positieve behandeleffecten.

  Een JeugdzorgPlus-behandeling verloopt aan de hand van een trajectbehandelplan, dat vanuit ons specialisme ook richting geeft aan vervolgbehandeling thuis of binnen een vervolgvoorziening. Zo werken wij naar één zorgtraject voor de jongere, zijn gezin en het omringend netwerk.

 • Wat leert de jongere tijdens de behandeling?

  Wat leert de jongere tijdens de behandeling?

  • leren praten over problemen of moeilijkheden;
  • omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, feedback geven en krijgen;
  • emoties op een goede manier tonen;
  • verbeteren van de relatie met ouders, gezinsleden en vrienden;
  • trauma’s uit het verleden verwerken;
  • zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan;
  • vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport;
  • school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen;
 • Gebruik maken van de mogelijkheden

  Gebruik maken van de mogelijkheden

  Het gesloten traject omvat zorg, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling. Ook de ondersteuning en betrokkenheid van de omgeving (ouders, familie, school , hulpverlening etc.) is belangrijk. We leren zowel de jongere als de omgeving om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn.

  De duur van JeugdzorgPlus kan soms ook worden verkort met bijvoorbeeld een van onze open behandelingen of thuisbehandelingen. Bekijk hiervoor ons volledige zorgaanbod.

 • Soms zijn beperkende maatregelen nodig

  Soms zijn beperkende maatregelen nodig

  Gesloten behandeling betekent dat er ook vrijheid-beperkende maatregelen inzetbaar zijn. Op basis van de gedragsontwikkeling die wij structureel meten, schalen we de vrijheidsbeperking op of af. Hoe beter het gaat, hoe meer vrijheden de jongeren verwerven, zodat zij zo snel als mogelijk weer thuis of in een minder gesloten voorziening kunnen wonen. Wij streven naar een zo kort mogelijke behandelduur.

Twijfel je over welke zorg het beste past of wil je hulp bij een aanmelding?

laat je door ons adviseren

JeugdzorgPlus behandeling in stappen

Starten met één plan

1

Werken volgens één plan

2

Routine, leefregels, feedback

3

Werken aan behandeldoelen

4

Van gesloten naar besloten

5

Werken aan vaardigheden

6

Vaardigheden en behandeldoelen

7

Positief gedrag vasthouden & vrije tijd

8

Weer naar huis of vervolgzorg?

9

Meer over…

JeugdzorgPlus

 

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant