Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Crisishulpverlening

Crisishulpverlening – regio Noord Veluwe

In samenwerking met

          

 

Wachttijd: geen


Met crisishulpverlening kun je acuut de veiligheid herstellen!”

Een veilige omgeving en thuissituatie. Dat is voor een jongere een belangrijke basis om op te kunnen opgroeien en de eigen toekomst vorm te geven. Soms kunnen gebruikelijke oplossingen bij de jongere, in het gezin en in het omringende netwerk tekort schieten. Dan kan er een plotselinge, ernstige crisis- of spoedeisende situatie ontstaan.

 start binnen 24 uur  creëert een veiligheidsplan binnen 48 uur  zorgt binnen 3 dagen voor een overleg met alle belangrijke betrokkenen  duurt 4 weken

 • een samenwerking tussen Jeugdhulp en GGZ

  een samenwerking tussen Jeugdhulp en GGZ

  Voor de crisisinterventie aan jeugdigen en/of hun opvoeders gaat het om de sectoren:

  • jeugd-GGZ – wanneer sprake is van een (acute) psychische noodsituatie;
  • jeugd-LVB – wanneer de problematiek mede voortkomt uit licht verstandelijke beperking bij jongere of gezinsleden;
  • Jeugd- en Opvoedhulp bij de aanpak van ernstige opvoed- en/of opgroeiproblematiek, in combinatie met grensoverschrijdend gedrag.
 • Crisishulpverlening: hoe gaat dit in zijn werk?

  Crisishulpverlening: hoe gaat dit in zijn werk?

  Met de pro-actieve, kortdurende, intensieve en activerende benadering van de crisissituatie zetten we deze geïntegreerde spoedhulp in één keer goed in. Met focus op de fysieke- sociale en psychische gesteldheid van de jongere of de omgeving, helpen we zo licht en thuis als mogelijk. Op die manier kunnen we de crisissituatie weer stabiliseren en de veiligheid herstellen.

Er waren al een tijdje problemen binnen ons gezin, maar op een gegeven moment werd het teveel. De boel ontplofte en we hadden totaal geen grip meer op de situatie. Het was toen echt heel fijn dat we meteen werden geholpen om de rust weer terug te vinden!”.

Bekijk of deel de flyer!

Lees meer

 • Voor wie is de crisishulpverlening precies bedoeld?

  Voor wie is de crisishulpverlening precies bedoeld?

  Er is sprake van crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en/of psychische gesteldheid van de jeugdige of zijn/haar omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in de thuis- of woonsituatie van de jeugdige. Door de ontregeling die plaatsvindt schieten de gebruikelijke oplossingsstrategieën tekort.

  Het kan gaan om een onveilige situatie voor de jeugdigen en/of hun opvoeders. Ze kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving. Er kan niet worden gewacht op reguliere hulpverlening of deze is ontoereikend. Er is een onderscheid mogelijk tussen:

  • crisis met als oorzaak het psychische functioneren van de jeugdige;
  • crisis met als oorzaak een ernstige ontregeling in de omgeving van de jeugdige, en;
  • crisis waarbij verschillende oorzaken aanwezig zijn (combinatie LVB, GGZ en J&O problematiek).

  De hulp is bestemd voor jeugdigen tot 18 jaar (tot 23 jaar in het geval van verlengde jeugdhulp).

   

 • Wat gaan we binnen de crisishulpverlening concreet doen?

  Wat gaan we binnen de crisishulpverlening concreet doen?

  • we verkennen en ordenen de problematiek;
  • we herstellen de veiligheid en de basisroutines in het gezin;
  • we activeren het sociale netwerk van het gezin door binnen 3 dagen een rondetafel gesprek met alle belangrijke betrokkenen te organiseren;
  • en we herstellen de regie in het gezin, al dan niet in combinatie met een advies over en leidend naar aanvullende hulpverlening.
 • Crisishulpverlening: een uithuisplaatsing voorkomen!

  Crisishulpverlening: een uithuisplaatsing voorkomen!

  Het streven is om de een uithuisplaatsing te voorkomen. De inzet van jeugdhulp vindt in principe zo licht en thuis nabij als mogelijk plaats.

  Wanneer de problematiek van een jongere dusdanig verslechtert, wordt er eerst gezocht naar een oplossing in het systeem van de jeugdige in combinatie met laagdrempelige lichte hulp.

  Wanneer een jongere al jeugdhulp ontvangt wordt van de betrokken zorgaanbieder(s) gevraagd om handelingsverlegenheid van de jeugdige, het systeem, en/of een professional, zo veel als mogelijk aan te pakken op het gebied van:

  • persoonlijke verzorging
  • zelfredzaamheid
  • het verbeteren van eigen competenties en vaardigheden
  • en de inzet van een intensieve en activerende hulpverlening

Ik was echt de weg kwijt. Ik sprak niet over de problemen die me dwars zaten en kropte alles op. Op een gegeven moment kwam alles er tegelijk uit.

Ik vond het moeilijk om de hulp te accepteren, maar het is goed geweest dat de spoedhulp er meteen voor ons was!

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant