Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Diagnostiek tijdens JeugdzorgPlus

Diagnostiek tijdens JeudzorgPlus


Binnen JeugdzorgPlus zetten we Observatiediagnostiek in. Het verblijf in een gesloten observatiegroep duurt gemiddeld 11 weken. Het doel is te komen tot een duurzaam trajectbehandelplan voor de jongere. Bij complexe problemen, die op meerdere terrein tegelijk spelen, biedt een trajectbehandelplan een risicogerichte en duurzame behandelaanpak voor de toekomst. De Observatiediagnostiek vindt plaats in het kader van JeugdzorgPlus.

 

Binnen de observatiegroep bieden we de jongere zorg, begeleiding, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De gedragswetenschapper werkt direct toe naar een trajectbehandelplan.

 

Lees meer

 • Het trajectbehandelplan, als afsluiting van observatiediagnostiek

  Het trajectbehandelplan, als afsluiting van observatiediagnostiek

  In dit plan worden de beschikbare zorggegevens van de jongere aangevuld met:

  • eigen bevindingen vanuit gedragsanalyses;
  • een risicotaxatie;
  • bevindingen van de psychiater;
  • bevindingen van de begeleiding van de observatiegroep;
  • informatie vanuit school over het ontwikkelperspectief;
  • een eigen verslag van de jongere.

  De observatiediagnostiek wordt afgesloten met dit trajectbehandelplan (vaak aangevuld met een veiligheidsplan). Hierin is een advies voor vervolgbehandeling uitgewerkt. Vanuit hier krijgt de jongere vervolgens meestal nog een periode gesloten behandeling.

  Wij beschikken tijdens de observatieperiode ook over een ZIKOS. Hier kan een jongere worden gestabiliseerd wanneer er specifiek sprake is van een veiligheidsrisico’s op (ernstige) zelfbeschadiging, suïcide of extreme agressie.

 • Wat levert een trajectbehandelplan op?

  Wat levert een trajectbehandelplan op?

  Het trajectbehandelplan richt zich op de integrale behandeling van de jongere en zijn (gezins)systeem. Het plan bevat informatie over:

  • risicomanagement (focus op gedrag met de grootste risico-impact);
  • de behandelaanpak inclusief voortgang en monitoring van het behandelproces;
  • de inzet van therapie, training en specifieke begeleiding;
  • behandeldoelen voor de jongeren, verdeeld over disciplines;
  • het onderbouwd op-of afschalen van zorgzwaarte;
  • een prognose over het te behalen behandelresultaat.

  Een trajectbehandelplan geeft vanuit ons specialisme ook richting aan vervolgbehandeling thuis of binnen een vervolgvoorziening. Zo werken wij naar één zorgtraject voor de jongere, het gezin en het omringend netwerk.

 • Over de observatiegroep

  Over de observatiegroep

  Pactum heeft in het kader van JeugdZorgPlus twee strikt gesloten observatiegroepen beschikbaar.

  Iedere jongere krijgt een eigen kamer, met een eigen toilet. De groep heeft verder een gezamenlijke woonkamer, doucheruimte, keuken en tuin.

  Ons activiteitencentrum is direct vanuit de observatiegroep te benaderen. We bieden ook scholing en activiteiten binnen de geslotenheid van de observatiegroepen op onze locatie in Zetten.

  Ontdek meer over ons terrein in Zetten

Twijfel je over welke zorg het beste past of wil je hulp bij een aanmelding?

laat je door ons adviseren

Observatiediagnostiek in stappen

Eerst wennen

1

Gegevens verzamelen en observatie

2

Observatie tijdens de dagelijkse routine

3

Begeleiding en feedback

4

Diagnostiek-verslag

5

Verdieping en ontwikkeling

6

Multidisciplinair overleg (MDO)

7

Adviesgesprek

8

Afronding

9

Meer over…

JeugdzorgPlus

 

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant