Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Hulp in de eigen omgeving (> 16 jaar) / Team Ambulant 16+ in Deventer

“Samen zoeken we naar jouw mogelijkheden en creëren we nieuwe kansen!

Vind de juiste weg in je leven en creëer een eigen veilige toekomst!

 

Hoe is de hulp in Deventer geregeld?

 • Ouder of jonger dan 18 jaar?

  Ouder of jonger dan 18 jaar?

  Het ambulant 16+ team Deventer ondersteunt jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, en hun ouders, bij complexe opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Samen werken we aan oplossingen en creëren we nieuwe kansen zodat jongeren op eigen kracht verder kunnen in de maatschappij. 

  Voor jongeren onder de 18 jaar…

  Dan is voor hulp bij Pactum een verwijzing nodig. Heb je die verwijzing nog niet, maakt niet uit! Dan gaan we voor jou bekijken wat er geregeld kan worden! Een verwijzing kun je krijgen via bijvoorbeeld de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of via het wijkteam.

  Voor jongeren boven de 18 jaar…

  Woon je in Deventer of heb je binding met Deventer (omdat je er bijvoorbeeld werkt of naar school gaat)? Dan heb je geen verwijzing nodig. Je kunt dan rechtstreeks zonder beschikking of officiële doorverwijzing naar ons team worden doorverwezen of jezelf aanmelden.

  Omdat we een subsidie-relatie hebben met de gemeente Deventer kunnen we onze begeleiding flexibel en langdurig inzetten, en daarmee veelal maatwerk leveren. Zodoende kunnen we persoonlijk en integrale hulpverlening bieden die aansluit op jouw problemen en jouw tempo. Altijd zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
 • Op welke manieren biedt het 16+ team hulp in Deventer

  Op welke manieren biedt het 16+ team hulp in Deventer

  KTC

  Het Kamer Training Centrum is de laatste fase binnen de jeugdzorg en is voor jongeren tot 18 jaar. In de wijk Keizerslanden heeft Pactum een aantal flats waar jongeren tijdelijk kunnen wonen. Hier begeleiden we jou naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid op de belangrijkste leefgebieden. Betrokken medewerkers: Brigitte van den Beld, Josefien Oostwoud Wijdenes, Siemen Legebeke

  Ambulant begeleid wonen

  Wij helpen bij het zoeken naar woonruimte en ondersteunen jongeren bij de dingen die nodig zijn om een zelfstandig huishouden te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de financiën, verzekeringen afsluiten en een goede dag- en nachtritme vasthouden, dagbesteding en persoonlijke ontwikkeling. 

  Ambulante begeleiding

  Samen met de jongere maakt het 16+ team een plan om dingen aan te pakken. We begeleiden de jongeren bij de stappen die hieruit voortkomen. De begeleiding is altijd op maat. Eigen kracht staat centraal. We bieden ondersteuning zo kort mogelijk en zo lang als nodig.  

 • Projecten en samenwerking in Deventer

  Projecten en samenwerking in Deventer

  Wij werken veel samen met partners in en om Deventer. Denk aan de gemeente Deventer, werkgevers, onderwijs, GGZ, verslavingszorg, welzijnsorganisaties en huisartsen.

  PITstart

  Dit is een jongerenproject van Pactum, Iriszorg en Tactus in Deventer.

  Samen creëren we begeleiding en opvang aan zwerk-, dak- en thuisloze jongeren van 18 to 27 jaar, Het doel is toewerken naar een stabiele situatie met zelfstandige huisvesting. We streven er naar het ondersteunen van het eigen proces van herstel van jongeren in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven. Net als iedere burger, mogen zij natuurlijk ook in de samenleving meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Bij herstel gaat het om een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid. 

  betrokken medewerkers: Kim Grooters & Siemen Legebeke

  BZT

  In het Bijzondere Zorgteam zorgen we met een Meldpunt Bijzondere Zorg dat jongeren op tijd de noodzakelijke zorg krijgen die zij nodig hebben. Ook wanneer zij die weg naar de juiste zorgverlener niet kennen of de nodige hulp afhouden. 

  Wanneer iemand zich zorgen maakt over iemand in zijn/haar omgeving, dan kunnen deze zorgen worden gemeld via het aanmeldformulier Meldpunt Bijzondere Zorg.

  Betrokken medewerkers: Lotte Westendorp

  PIJ

  Jongeren die vanuit detentie terugkomen in de maatschappij kunnen door ons team worden ondersteund om weer hun plek in de samenleving te vinden. Dit doen wij op verschillende leefgebieden zoals: wonen, financiën, werk, school, gezondheid, hobby’s, vrijetijd, relaties, politie/justitie.

  Betrokken medewerkers: Rob Faassen

Bij wie kun je je aanmelden?

Rob Faasen

Ambulant hulpverlener 16+

Lotte Westendorp

Ambulant hulpverlener 16+

Wie zitten er nog meer in ons team?

Kim

Ambulant hulpverlener 16+

Brigitte

Ambulant hulpverlener 16+

Josefien

Ambulant hulpverlener 16+

Siemen

Ambulant hulpverlener 16+

Alles over hulp in je eigen omgeving voor 16+

klik hier