Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Hulp in de eigen omgeving / Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG)

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG)

Het doel van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) is dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate fysieke, psychische en affectieve omstandigheden voor de kinderen. Daarmee is de situatie ook voldoende veilig. Dit hoofddoel is uitgewerkt in drie subdoelen:

 • de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd;
 • de ouders ervaren minder opvoedingsbelasting en hun opvoedingsvaardigheden zijn vergroot;
 • het gezin heeft een sociaal netwerk en maakt daar gebruik van.

De hulp van Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding (IAG) bestaat uit drie fasen:

 1. Startfase (4 tot 6 weken)
  Hierin ligt de focus op het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren en ordenen van de problemen in het gezin met de gezinsleden en het gezamenlijk opstellen van doelen;
 2. Veranderingsfase (10 tot 14 weken)
  In deze periode wordt in twee wekelijkse bezoeken van 1,5 tot 2 uur aan doelen gewerkt;
 3. Afbouw en afscheid (6 tot 8 weken)
  De hulp is gericht op het vasthouden van wat gezinsleden hebben geleerd.

De gezinsbehandelaar IAG is gericht op het opbouwen van een goede werkrelatie en het aansluiten bij de motivatie van de gezinsleden. Tegelijkertijd heeft de gezinsbehandelaar voortdurend aandacht voor de veiligheid van de kinderen in het gezin.
De gezinsbehandelaar maakt gebruik van verschillende technieken, middelen en instrumenten afhankelijk van de analyse van de problemen, de gestelde doelen en de wensen van de gezinsleden. Deze middelen zijn in de methodiekhandleiding ingedeeld onder vijf noemers: oplossingsgerichte gespreksvoering, geven van psycho-educatie, leren van vaardigheden aan gezinsleden, gezinstherapeutische technieken en vergroten en benutten van het sociaal netwerk.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant