Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Hulp in plaats van of aanvullend aan school

Hulp in plaats van of aanvullend aan school

Pactum biedt hulp op school aan kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn: de ontwikkeling van een kind stagneert, het gaat thuis niet goed, het contact met andere leerlingen en leerkrachten/docenten verloopt stroef, of er is sprake van faalangst. Bij jongeren speelt vaak spijbelgedrag en soms zijn er ook financiële problemen.

Dit houdt het in

Pactum biedt de hulp op reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in het primair en voortgezet onderwijs. De hulpverlener van Pactum is hier dan aanwezig. Zo werken wij in Harderwijk nauw samen in de Koesterklas. In Zutphen en Borculo werken wij samen met Sotog op de scholen SO de Springplank en SO Klein Borculo. Als de problemen zo specialistisch zijn en hulp niet in de reguliere voorzieningen of thuis kan worden geboden, biedt Pactum dagbehandeling. Een kind komt dan een dagdeel of een aantal dagdelen per week naar een van onze locaties voor dagbehandeling jonge kind in Deventer of Harderwijk. Jongeren die op hun eigen school ernstige problemen ondervinden, kunnen (tijdelijk) worden begeleid op onze dagbehandeling 12+ in Okkenbroek, Zutphen en Lochem.

Na schooltijd kunnen kinderen/jongeren voor extra ondersteuning terecht op onze naschoolse dagbehandeling in Zutphen. Aanvullend aan de dagbehandeling kan Pactum individuele therapie, training, behandeling en observatie of diagnostiek inzetten.

Dit is het resultaat

Hulp in plaats van of aanvullend aan school is erop gericht om de patronen te doorbreken waarin het kind of de jongere is vastgelopen. De jeugdige voelt zich gesteund, krijgt meer zelfvertrouwen en gaat naar school. Het contact en de communicatie met anderen verloopt beter. Kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten/docenten ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Ouders en leerkrachten/docenten weten hoe zij het kind of de jongere kunnen opvoeden dan wel begeleiden.

Direct aanmelden

Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant