Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / JeugdzorgPlus

JeudzorgPlus

Wachttijd: geen


Soms verloopt de ontwikkeling van een jongere zodanig dat er ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan voor henzelf of voor hun omgeving. Wanneer de jongere daarbij onvoldoende bereikbaar voor hulp is en lichtere hulp heeft niet geholpen, dan is behandeling in een veilige, beschermde omgeving nodig. Dit bieden wij met JeugdzorgPlus.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp waarvoor een machtiging van de kinderrechter is vereist.

 

Wanneer gedragsproblemen complex en meervoudig worden. Terwijl er ook problemen binnen het systeem en gezin spelen.

 

 • JeugdzorgPlus maakt jongeren en hun systeem weer behandelbaar en vermindert de bedreiging van de ontwikkeling.
 • Stabilisatie, observatiediagnostiek en behandeling, gericht op een positieve toekomst.
 • Een combinatie van wonen, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling.
 • Wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodieken, therapieën en trainingen.
 • Een beschermde omgeving met eigen medische dienst, huisartsenzorg en beveiliging.

 

Lees meer

 • Voor wie is JeugdzorgPlus bedoeld?

  Voor wie is JeugdzorgPlus bedoeld?

  JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe, meervoudige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Vaak spelen er ook problemen in het gezin of netwerk. De problemen leiden tot structurele veiligheidsrisico’s voor de jongere zelf of voor de omgeving. Eerder hulp had niet het gewenste resultaat.

  Voorbeelden van de veiligheidsrisico’s zijn:

  • Ingrijpende zelfbeschadiging of dreiging van suïcide;
  • Angst-, stress- of paniekaanvallen en ernstige stemmingsproblemen;
  • Ernstige agressie-aanvallen;
  • Ernstige (zelf)verwaarlozing, drugsmisbruik of geweld binnen het gezin;
  • Ook de ouders hebben daarbij soms problemen: psychiatrisch, detentie, vechtscheiding of afwezige ouder(s) in de opvoeding;
  • Structureel weglopen, zonder veilige verblijfsplek elders;
  • Levensomstandigheden binnen prostitutie en/of gewelddadige afhankelijkheidsrelaties.

  Wij bieden hulp aan jongeren die binnen 1 of meer risicoprofielen passen:

  • een risicoprofiel van slachtofferschap;
  • een forensisch risicoprofiel van daderschap;
  • een psychiatrisch risicoprofiel met sterke vermijdingsgedrag en weglopen uit dringend noodzakelijke zorg;
  • een sociaal incompetent profiel of licht verstandelijke beperking in combinatie met risicovol gedrag of een onveilig leefsysteem;
  • een combinatie van deze profielen.
 • Hoe werkt jeugdzorgPlus?

  Hoe werkt jeugdzorgPlus?

  Bij JeugdzorgPlus wordt wonen, behandeling, begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling gecombineerd. De behandeling is er in eerste instantie op gericht om de jongere mentaal te bereiken. Onze begeleiders en behandelaars zoeken de verbinding om hen te steunen en er te zijn.

  Het leggen van contact met begeleiders en behandelaars is echter niet te vermijden, waarbij de jongere afgeschermd kan worden van invloeden die het behandelproces belemmeren door middel van vrijheid-beperkende maatregelen. Dit alles om de behandelbaarheid van de jongere zo groot mogelijk te maken. Zo creëren we een omgeving waar jongeren de confrontatie met hun problemen niet uit de weg kunnen gaan.

  Op basis van de gedragsontwikkeling die wij aan de hand van risicotaxatie structureel meten, schalen we de vrijheidsbeperking op of af. Hoe beter het gaat, hoe meer vrijheden de jongere verwerft, zodat hij of zij uiteindelijk weer thuis of in een open voorziening kan wonen.

  De behandeling is gericht op een positieve toekomst waarbij maximaal wordt ingezet op het bereiken van een keerpunt.

 • Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Pactum beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten in Zetten. Ons terrein voor jeugdzorgPlus en open groepsbehandeling ligt in een natuurrijke omgeving. Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Je vindt hier ook alle formulieren, documenten en informatie die nuttig zijn bij de voorbereiding op een plaatsing binnen JeugdzorgPlus of een Open groepsbehandeling bij Pactum.

  Ontdek meer

 • Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Of een jongere weer terug naar huis kan is onder andere afhankelijk van:

  • de voortgang in de behandeling en het behalen van gestelde behandeldoelen;
  • de actuele ontwikkelings- en veiligheidsrisico’s;
  • en de mogelijkheden en de mate van eigen kracht van het gezin en omringend systeem.

  Als de jongere weer terug naar huis kan, dan bereiden we de jongere en zijn of haar opvoeders hier goed op voor. Samen bekijken we wat er nodig is om een goede terugkeer naar huis mogelijk te maken, maar ook wat wij kunnen doen om het (pleeg)gezin te ondersteunen.

  We vinden het belangrijk dat de jongere eventuele vervolghulp dichtbij huis krijgt en bieden hiervoor verschillende vormen van thuishulp aan. Soms heeft de jongere na afloop toch nog extra behandeling op ons terrein nodig, bijvoorbeeld in een van onze open behandelgroepen. ook hier ligt de focus op een spoedige terugkeer naar huis. Wij werken daartoe samen met het gezin, andere zorgaanbieders, scholen, de gemeente en de verwijzer.

  Wanneer het niet lukt om terug naar huis te gaan, dan besteden we veel zorg aan het vinden van een gepaste vervolgplek voor de jongere.

Aanmelden voor JeugdzorgPlus

 • Wat is er nodig voor een aanmelding voor JeugdzorgPlus?

  Wat is er nodig voor een aanmelding voor JeugdzorgPlus?

  Er is een machtiging van een kinderrechter nodig. De volgende organisaties kunnen een verzoek tot een machtiging gesloten jeugdzorg indienen bij de kinderrechter.

  Een kinderrechter besluit tot een (voorwaardelijke) machtiging gesloten jeugdhulp. De kinderrechters in ons werkgebied zijn actief bij de rechtbanken in Gelderland, Overijssel, Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant en Limburg.

  Ook een beschikking nodig

  Voor de start van de behandeling bij Pactum is ook een beschikking (toewijzing JW301) nodig van de gemeente waar de jongere vandaan komt.

  Lees meer over de toegang van jeugdhulp op vng.nl en op Jeugdzorg Nederland.

 • Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor JeugdzorgPlus?

  Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor JeugdzorgPlus?

  Aanmelden kan kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

  Zorgprofessionals kunnen de aanmelding via een toeleidingssysteem (Jeugdzorg Nederland) invoeren. De plaatsing voor JeugdzorgPlus bij Pactum verloopt vervolgens via de plaatsingscoördonatie binnen ons werkgebied (PC Oost en PC Zuid).

 

 

Advies, meer informatie of hulp bij een aanmelding?

Onze zorgadviseurs helpen u graag

Contactformulier

Liever telefonisch informatie of heeft u een spoedzaak? Bel 088 – 19 91 299

Lees meer over ons overige zorgaanbod

 

Wat doen we binnen JeugdzorgPlus

Stabilisatie

1

of ZIKOS

2

Diagnostiek

3

Behandeling

4

Naar huis of vervolgzorg

5

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant