Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Multisysteem therapie MST

Multisysteem therapie MST


Hoe zorg je dat ernstige gedragsproblemen bij een jongere afnemen? En hoe geef je het gezin en het netwerk weer controle over de situatie?

Met MST kunnen wij uithuisplaatsingen voorkomen of verkorten. De therapie is gezinsgericht en wordt thuis aangeboden. De behandelduur is gemiddeld 3 tot 5 maanden.

 

Wanneer een jongere thuis woont en dreigt te ontsporen in risicovol gedrag door verschillende gedragsproblemen in het gezin, op school en het omringend netwerk.

 

 • Verminder belasting of overlast voor ouders, leerkrachten, buurtbewoners;
 • voorkom escalaties, anti sociaal gedrag en het daarin meetrekken van anderen;
 • voorkom strafbare feiten wat leidt tot meer veiligheid in de samenleving;
 • gemotiveerde en sterke ouders die daardoor ook broertjes en zusjes in een veilige omgeving kunnen laten opgroeien;
 • voorkom hoge kosten door uithuisplaatsing en detentie;
 • maak problemen weer beheersbaar;
 • door het krachtige effect een minimum aan aanvullende maatregelen of therapieën nodig.

 

Lees meer

 • Voor wie is MST bedoeld?

  Voor wie is MST bedoeld?

  Multi Systeem Therapie richt zich op de opvoedvaardigheden van ouders en het omringend netwerk om zodoende grip te krijgen op jongeren met ernstig antisociaal en delinquent gedrag die op het punt staan om uit huis geplaatst te worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • agressief of gewelddadig gedrag in het gezin en daarbuiten;
  • misdragingen op school en regelmatig spijbelen;
  • regelmatig weglopen;
  • crimineel gedrag waarbij politie en justitie ingrijpen;
  • pesten, intimideren, diefstal, vandalisme;
  • alcohol- drugs- en ander middelengebruik, dealen;
  • loverboy-problematiek of andere vormen van extremisme;
  • stress, depressie, en een gevoel van onmacht.

  MST kan worden ingezet bij jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar.

 • Hoe werkt MST?

  Hoe werkt MST?

  Multi Systeem Therapie richt zich op alle risicofactoren die samenhangen met het probleemgedrag van de jongere. De interventies die binnen MST worden ingezet, richten zich vooral op ouders en andere sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere. MST gaat er daarbij van uit dat het antisociale gedrag van de jongere samenhangt met factoren van de jongere zelf, het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt. Al deze factoren worden aangepakt. De therapie versterkt dan ook de opvoedvaardigheden van de ouders. Meestal wordt er ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang met prosociale leeftijdgenoten.

  MST is gericht op het verminderen van de risicofactoren van het antisociaal gedrag. Tegelijkertijd worden de beschermende factoren, in en buiten het gezin versterkt. Hierbij gaat de therapie uit van de volgende principes:

  • nadruk op het positieve, om het probleem op te lossen;
  • een gezamenlijke aanpak die leidt tot meer verantwoordelijk gedrag van gezinsleden;
  • gericht op het hier en nu, en op actie;
  • dagelijks of wekelijks inspanning van gezinsleden;
  • de therapeut wordt door het MST-team voortdurend aangesproken op wat hij/zij doet om tot resultaat te komen.

  Meer over de werking van MST vind je ook terug in het stappenplan onder in deze pagina.

 • Hoe wordt MST ingezet en wat doet de therapeut?

  Hoe wordt MST ingezet en wat doet de therapeut?

  Onze MST-therapeut zoekt net zo lang totdat concrete oplossingen werken voor de ouders. Ook wordt ingezet op steun van het netwerk (school, vrienden etc.).

  • Onze hoog gekwalificeerde MST-therapeut bezoekt het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie. Ook komt de therapeut indien nodig op school en bij belangrijke plekken in de omgeving van de jongere;
  • De therapeut is gedurende 3-5 maanden 24/7 voor het gezin bereikbaar.
  • De therapeut creëert overzicht en een aanpak voor de multi problemen. Hij of zij brengt samen met de ouders, de jongere, de verwijzer en anderen in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere uitlokken dan wel afremmen;
  • Er wordt een gezamenlijk plan opgesteld met duidelijke doelen en meetbare resultaten;
  • De ouders worden intensief begeleid en geholpen bij het uitvoeren van concrete veranderacties en het betrekken van het sociaal netwerk (school, de wijk, leeftijdsgenoten en hun ouders, verenigingen, etc.);
  • De resultaten worden na het beëindigen van MST geborgd met behulp van deze systemen en aan de hand van een plan om terugval te voorkomen.
 • Hoe wordt de kwaliteit van MST bewaakt?

  Hoe wordt de kwaliteit van MST bewaakt?

  • De therapeut wordt ondersteund door collega’s en supervisor
  • Er is altijd een vervanger die op de hoogte is en tijdens afwezigheid van de therapeut direct kan inspringen;
  • Het MST team wordt ondersteund door een expert:
   • de therapeut gaat naar gezinnen in moeilijke situaties maar staat er niet alleen voor;
   • Geen kokervisie en blinde vlekken: alle mogelijkheden worden bekeken en benut;
  • Behandelingen vinden plaats volgens een vast behandelmodel;
  • Maandelijkse meting/beoordeling van de therapeut bij het gezin;
  • MST-teams krijgen 4 keer per jaar training op maat naar aanleiding van verbeterpunten uit de rapportages.
 • MST - erkenning en wetenschappelijke onderbouwing

  MST - erkenning en wetenschappelijke onderbouwing

  Nederlandse erkenning:

  • Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • NJI (Nederlands Jeugdinstituut) Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming;
  • Trainingen worden erkend door verschillende beroepsorganisaties: FGZP, NVRG en VGCT.

  Wetenschappelijke onderbouwing

  De uitvoering van MST is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid;

  RCT-onderzoeken uit de Verenigde Staten en het Nederlandse 10 jarige onderzoek van Dekovic tonen aan dat MST wetenschappelijk effectief is.

  RCT is een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep (RCT staat voor Randomized Controlled Trial), waarbij men tracht te beantwoorden of een bepaalde behandeling (‘interventie’) werkzaam of zinvol is. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere uithuisplaatsing en verder afglijden van de jongere voorkomt.

Het verhaal van een wanhopige moeder.

“Er moest iets gaan gebeuren, want het ging niet goed met mijn 17-jarige zoon. Hij had depressieve gedachten, liep weg van school. Zijn broertjes waren bang van hem omdat hij ’s nachts hun kamer in kwam om hun fysiek pijn te doen. Hij gebruikte alcohol en drugs zonder dat ik daar erg in had. Maar toen ik daar allemaal achter kwam, was het eigenlijk al te laat.”

 

Bron: MST Nederlandbekijk meer filmpjes

 

Direct aanmelden

   Naar het formulier

MST in stappen

Verwijsgedrag in kaart brengen

1

Welke verandering willen we bereiken?

2

Hoofddoelen stellen

3

Per hoofddoel De ‘fit’ vinden

4

Wekelijks prioriteiten stellen

5

Werken met interventies

6

De effectiviteit meten

7

De ‘fit’ evalueren

8

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant