Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Observatie en diagnostiek

Observatie en diagnostiek

Pactum biedt observatie en diagnostiek aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Bij deze kinderen en jongeren verloopt de lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling trager of anders dan verwacht. Vaak laten zij opvallend gedrag zien waar nog geen verklaring voor is.

Dit houdt het in

Met observatie en diagnostiek proberen we zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van het kind of de jongere, wat is er aan de hand en hoe komt dat. Hierdoor kan sneller en beter bepaald worden wat de vervolgstappen kunnen zijn. De observaties en onderzoeken vinden zoveel mogelijk plaats in de eigen, vertrouwde omgeving. Daarbij betrekken we ook anderen die de jeugdige goed kennen, zoals de huisarts, de kinder- of jeugdarts, leidsters van het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal of leerkrachten/docenten van school.

In Deventer en Harderwijk hebben wij respectievelijk De Luchtballon en Vlindertuin waar wij observatiediagnostiek Jonge Kind uitvoeren. We kunnen ook diagnostiek en observatie uitvoeren op onze locaties waar jongeren tijdelijk wonen en behandeld worden.

Afhankelijk van de vraag kijken we naar het gedrag van het kind of de jongere, de spraak- en taalontwikkeling, de lichamelijke en motorische ontwikkeling en bepalen we het intelligentieniveau. We observeren in de thuissituatie of op andere plekken waar het kind of de jongere overdag verblijft, zoals het kinderdagverblijf of op school. Eventueel maken we daarbij video-opnames. Ook voeren we diagnostische onderzoeken en testen uit om een volledig beeld te krijgen en een gedegen advies te kunnen geven. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een gedragswetenschapper. Na de observatie- en onderzoeksfase bespreken we alle uitkomsten en krijgen ouders een uitgebreid begeleidings- en opvoedingsadvies.

Dit is het resultaat

Na de observatie en diagnostische onderzoeken hebben ouders en de jeugdige zelf inzicht in het ontwikkelingsniveau en in het gedrag. Zij krijgen advies over de verdere stappen die zij kunnen ondernemen en bij wie zij voor verdere hulp terecht kunnen.

 

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant