Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Observatie en diagnostiek / Observatiediagnostiek Jonge Kind

Observatiediagnostiek Jonge Kind

Observatiediagnostiek Jonge Kind is bedoeld voor kinderen tot en met 6 jaar, waarbij de ontwikkeling stagneert of wordt belemmerd. Er zijn problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden waarbij de oorzaak nog niet bekend is of waarbij het niet helder is welke hulp en plek het meest passend is.

Dit houdt het in

Bij De Luchtballon en De Vlindertuin brengen we via procesdiagnostiek door een multidisciplinair team de ontwikkeling van het kind in kaart. Na afloop is het duidelijk wat er aan de hand is en hoe dit komt. Op basis hiervan geven wij een advies over het vervolg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met ouders en betrokken professionals kijken we welke ondersteuning het meest passend is voor het gezin en het kind.

Een kind komt een aantal dagdelen per week naar de observatie- en diagnostiekgroep. De groep bestaat uit ongeveer 6 kinderen en biedt een veilige en stimulerende omgeving voor het kind. We kijken hoe het kind speelt en reageert op anderen en krijgen zo inzicht in het ontwikkelingsniveau van het kind. Via procesdiagnostiek worden de verschillende ontwikkelingsgebieden spraak/taal, cognitie, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en sociale redzaamheid van het kind in kaart gebracht en worden de specifieke observatievragen nader onderzocht.

We werken nauw samen met ouders en peuterspeelzaal, onderwijs of opvang. We doen observaties thuis en/of ouder(s) zijn aanwezig op onze groep. We hebben gesprekken met ouders en door gezinsdiagnostiek krijgen we inzicht in de relatie tussen ouder(s) en kind. Daarnaast doen we ook observaties op school, opvang of peuterspeelzaal. Het kind blijft naast de ochtenden op de Luchtballon of Vlindertuin dus ook hier gewoon naar toe gaan.

Op onze locaties werken we met een multidisciplinair team. Er zijn altijd twee pedagogisch jeugdzorgwerkers aanwezig. Daarnaast bestaat dit team uit een gedragswetenschapper, logopedist en (kinder)fysiotherapeut. Samen voeren zij de observaties en het diagnostisch onderzoek uit. Als het nodig is kijken een speltherapeut of andere samenwerkingspartner op de groep mee.

Dit is het resultaat

Na een observatiediagnostiekperiode van doorgaans drie maanden, is duidelijk wat er aan de hand is en wat de oorzaak hiervan is. Daarnaast geven wij een advies over het vervolg. Samen met ouders en eventueel andere betrokken professionals en belangrijke personen bekijken we welke ondersteuning nog is.

Door vroegtijdig duidelijk te hebben wat er aan de hand is en waar dit van komt, kan direct passend onderwijs en passende zorg ingezet worden. Hierdoor wordt langdurige specialistische zorg, verzwaring van problematiek en/of schooluitval op latere leeftijd zoveel mogelijk voorkomen.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant

Maike Karthaus

Aandachtsgebied 16+