Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Open Groepsbehandeling

Open Groepsbehandeling

Wachttijd: geen


Soms loopt een jongere vanwege de ernst en complexiteit van gedragsproblemen thuis, op school of in zijn vrije tijdsbesteding zodanig vast dat zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd. Wanneer hulp binnen de thuissituatie daarbij tijdelijk niet meer mogelijk is, en ook een behandeling in een alternatieve gezinsvorm is niet haalbaar, dan is een gestructureerd en stevig pedagogisch klimaat nodig. Dit bieden wij binnen onze open groepsbehandeling.

Voor de jongere is (nog) geen Machtiging Gesloten Jeugdzorg afgegeven. Ook wanneer gesloten behandeling in het kader van de JeugdzorgPlus niet (meer) noodzakelijk is, kan onze behandeling in deze meer vrije setting voortgaan.

 

Wanneer gedragsproblemen ernstig worden en de jongere kan de nabijheid van een gezin(svorm) niet verdragen, maar is wel enigszins gemotiveerd voor behandeling.

 

 • Open groepsbehandeling maakt een jongere en het gezin(ssyteem) voldoende toegerust op een thuisplaatsing of een lichtere vorm van hulpverlening.
 • Zowel de jongere als het gezin vergroten het gedragsrepertoire om hun emoties te reguleren en eigen problemen op te lossen.
 • De jongere en zijn/haar ouders vertrouwen weer op hun eigen mogelijkheden, krachten en hulpbronnen.
 • De jongere heeft een reëel perspectief binnen de maatschappij op het gebied van wonen, leren/werken en vrije tijd.
 • De jongere kan weer verder groeien op het gebied van zelfvertrouwen en de vorming van zijn eigen identiteit, om terugval in oude gedragsproblemen te voorkomen.

 

 

Lees meer

 • Voor wie is open groepsbehandeling bedoeld?

  Voor wie is open groepsbehandeling bedoeld?

  Open groepsbehandeling is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar die op meerdere levensgebieden vastlopen. Thuis, op school, in de vrije tijd. Soms hebben ze ook een risicovolle vriendenkring. De ontwikkeling van deze jongeren wordt vanwege zijn of haar complexe gedragsproblematiek zodanig bedreigd dat thuisbehandeling tijdelijk niet meer, of nog niet, mogelijk is. Ook behandeling in een pleeggezin of gezinshuis is meestal niet haalbaar, omdat de jongere de nabijheid van een gezin niet kan verdragen.

  Van belang is dat de jongere enigszins gemotiveerd is voor behandeling en daarbij ook zelf hulpvragen kan stellen aan de zorgverlener.

  De jongeren hebben te maken met externaliserende en/of internaliserende gedragsproblemen met (rand)psychiatrische kenmerken. Denk hierbij aan:

  • hechtingsproblemen;
  • agressieproblemen;
  • druk en impulsief gedrag;
  • emotieregulatie en stemmingsklachten
  • opstandig en zelfbepalend gedrag;
  • antisociaal gedrag;
  • angstklachten;

  Contra-indicaties

  IQ lager dan 75  •  Acuut suïcidaal  •  Psychotisch  •  zwangerschap  •  ernstige verslavingsproblematiek  •  disfunctionerend in een groep

 • Hoe werkt open groepsbehandeling?

  Hoe werkt open groepsbehandeling?

  Open groepsbehandeling bestaat uit een specialistische 4 milieus voorziening met een veilig en gestructureerd behandelklimaat. Het gaat hierbij om behandeling, wonen, dagbesteding (school, werk, stage) en vrijetijd.

  De eerste periode is gericht op kennismaking en het stabiliseren van de gedragsproblemen. Daarnaast wordt er een start gemaakt met het werken aan behandeldoelen.

  Op basis van dossieranalyse, observaties en risico-inventarisatie met de START-AV geven we verder richting aan de behandeling en stellen de behandeldoelen eventueel bij. Ook gebruiken we deze informatie als onderlegger voor een breed gedragen veiligheidsplan. Hierin staan de interventies die we gaan inzetten en de afspraken waaraan de jongere, ouders en aanmelder zich conformeren tijdens de behandeling.

  We streven er naar om zo snel mogelijk een helder perspectief over de verdere behandeling en het opvoedklimaat te realiseren. Dit draagt bij aan de behandelmotivatie van de jongere en zijn of haar ouders, maar ook aan het tijdig realiseren van eventuele vervolghulp.

  Tijdens de behandeling bieden wij therapie en begeleiding op maat binnen onze centrale behandelmethodieken. Met onze ondersteuning werkt de jongere aan zichzelf, zijn of haar vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling binnen en buiten het terrein van OG Heldringstichting.

  De omgeving (ouders, familie, school, vrienden, hulpverlening,..) wordt nauw betrokken bij de behandeling en leert de jongere daarbij de best passende ondersteuning te bieden.

 • Extra diagnostiek ten behoeve van de behandeling is optioneel

  Extra diagnostiek ten behoeve van de behandeling is optioneel

  Tijdens de observatiediagnostiek achterhalen we de oorzaak van de problemen. Deze observatieperiode duurt ongeveer 9 weken, waarbij de jongere op de open groep verblijft. Na afloop ontvangt de aanvrager een advies over mogelijke behandelopties en het perspectief van de jongere. De diagnostiek wordt tijdens een adviesgesprek afgesloten met:

  • een diagnostisch beeld van de jongere;
  • een DSM-5 classificatie;
  • een advies voor verdere behandeling, behandeldoelen en risico’s.
 • Begeleiding binnen open groepsbehandeling

  Begeleiding binnen open groepsbehandeling

  Binnen de begeleiding en behandeling van de jongere wordt aandacht gevestigd op verschillende ontwikkelingstaken:

  • Positie t.o.v. ouders bepalen en onderlinge communicatie versterken: minder afhankelijk worden van de ouders en het bepalen van een eigen plaats binnen de veranderende relaties in het gezin en de familie. Aan de hand van een verlofplan leren wat geven en nemen, onderhandelen en het accepteren van gezag betekent.
  • Onderwijs of werk: kennis en vaardigheden opdoen om een beroep uit te kunnen oefenen en een keuze te maken ten aanzien van werk. Aan de hand van een dagritme leren om school of werk vast te houden door om te leren gaan met tegenslag, successen te ervaren en jezelf voldoende uit te blijven dagen.
  • Vrije tijd: ontdekken en ondernemen van leuke activiteiten in de vrije tijd en het zinvol doorbrengen van de tijd waarin geen verplichtingen zijn.
  • Creëren en onderhouden van een eigen woonsituatie: zoeken of creëren van een plek waar je goed kunt wonen, je financiën beheert, jezelf verzorgt en leert omgaan met de directe omgeving.
  • Autoriteit en instanties: accepteren en begrijpen dat er instanties en personen boven je gesteld zijn, binnen geldende regels opkomen voor eigen belang.
  • Gezondheid en uiterlijk: zorgen voor een goede lichamelijke conditie en voeding, een uiterlijk waar men zich prettig bij voelt en het vermijden van overmatige risico’s.
  • Sociale contacten en vriendschappen: contacten leggen en onderhouden, oog hebben voor wat contacten met anderen kunnen opleveren, je open stellen voor vriendschap, vertrouwen geven en nemen, wederzijdse acceptatie.
  • Intimiteit en seksualiteit: ontdekken wat acceptabel en wenselijk is bij intieme en seksuele relaties.
 • Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Pactum beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten in Zetten. Ons terrein voor jeugdzorgPlus en open groepsbehandeling ligt in een natuurrijke omgeving. Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Je vindt hier ook alle formulieren, documenten en informatie die nuttig zijn bij de voorbereiding op een plaatsing binnen JeugdzorgPlus of een Open groepsbehandeling bij Pactum.

  Ontdek meer

 • Hoe lang duurt de open groepsbehandeling, en met welk perspectief?

  Hoe lang duurt de open groepsbehandeling, en met welk perspectief?

  De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, met een gemiddelde duur van 6 maanden. Het gaat om intensieve behandelplekken, waarbij de maximale behandelduur 12 maanden is.

  De behandeling werkt toe naar de volgende perspectieven:

  • terugkeer naar huis (eventueel met Multi Systeem Therapie);
  • een traject richting zelfstandigheid;
  • vervolgbehandeling in een (lichtere) vervolgvoorziening;
  • een thuis-vervangende situatie zoals een pleeggezin, gezinshuis, beschermde woongroep of gezinsgroep.

Aanmelden voor Open Groepsbehandeling

 • Wat is er nodig voor een aanmelding voor open groepsbehandeling?

  Wat is er nodig voor een aanmelding voor open groepsbehandeling?

  De open groepsbehandeling kan worden aangeboden op basis van een verwijzing door:

  • Bureau Jeugdzorg (BJZ);
  • Basisteams Jeugd en Gezin (BJG);
  • de gemeente;
  • Gecertificeerde instellingen;
  • Jeugdreclassering (justitie).

  Voor aanmelding is ook een beschikking toewijzing (JW301) van de gemeente nodig. Zonder deze toewijzing wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.

  Lees hier meer over de toegang van jeugdhulp (vng.nl).

 • Aanmelden met het aanmeldformulier open groepsbehandeling

  Aanmelden met het aanmeldformulier open groepsbehandeling

  Aanmelden voor de open groepsbehandeling bij OG Heldringstichting verloopt via een aanmeldformulier.

  1. Download het formulier met rechter-muisklik > Link opslaan als…
  2. Sla het formulier op en open de pdf.
  3. Vul het formulier in en mail dit naar intake@ogheldring.nl

  Aanmeldformulier open groepsbehandeling

  ! Wij gaan zorgvuldig om met alle gegevens die je bij de aanmelding aanlevert. Eventuele bijlagen zijn nodig om de aanmelding goed te beoordelen en passend te beantwoorden. Hoe wij omgaan met cliëntgegevens kun je lezen in onze privacyverklaring.

 

 

Advies, meer informatie of hulp bij een aanmelding?

Onze zorgadviseurs helpen u graag

Contactformulier

Liever telefonisch informatie of heeft u een spoedzaak? Bel 088 – 19 91 299

Lees meer over ons overige zorgaanbod

 

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant