Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Over ons terrein in Zetten

Behandeling en wonen op ons terrein in Zetten

 

Onze campus in Zetten is een parkachtig terrein met allerlei faciliteiten, waarin jongeren de vrijheid en bescherming krijgen die bij hen past. Jongeren wonen hier zo kort mogelijk en krijgen een behandeling op maat, tot het weer beter gaat.

 

Meer over hulp op ons terrein

Alle informatie, formulieren en documenten ter voorbereiding op een plaatsing binnen JeugdzorgPlus of Open Groepsbehandeling in Zetten vind je in onze informatietools

Info voor open groepen  Info voor JeugdzorgPlus

 

 • Verschillende behandelgroepen

  Verschillende behandelgroepen

  Op ons terrein in Zetten zijn verschillende behandelgroepen aanwezig:

  • 1 ZIKOS groep (Zeer Intensieve Korte Observatie en Stabilisatie)
  • 2 gesloten groepen voor diagnostiek en crisisopvang
  • 1 besloten groep voor meiden
  • 1 licht beschermde groep voor jongeren  met een licht verstandelijke beperking
  • 4 licht beschermde gemengde groepen
  • 1 licht beschermde groep voor 12 tot 15 jarigen
  • 2 reguliere open groepen

  Afhankelijk van de situatie komen jongeren in een van deze groepen te wonen. Hier kunnen ze samen met onze medewerkers aan hun problemen werken en tot rust komen. Het kan voorkomen dat een jongere op ons terrein verhuist naar een andere groep. Bijvoorbeeld wanneer ze minder bescherming nodig hebben en een lichtere groep aankunnen. Het verblijf bij Pactum locatie Zetten houden we zo kort als mogelijk, zodat de jongere snel weer thuis of (begeleid) zelfstandig kan wonen.

 • Iedere jongere een eigen kamer

  Iedere jongere een eigen kamer

  Jongeren komen te wonen in een huis waarin ze samenleven met andere jongeren. Iedere jongere heeft een eigen kamer, met toilet en (soms) een eigen badkamer. Er staan al een bed, bureau en stoel. Jongeren kunnen hun kamer, in overleg, naar eigen smaak inrichten.

  Bij het huis is verder:

  • een gezamenlijke huiskamer;
  • een keuken;
  • een wasruimte;
  • een tuin.
 • faciliteiten en voorzieningen

  faciliteiten en voorzieningen

  Onze locatie in Zetten is een modern zorgpark met veel buitenruimte en multifunctionele gebouwen en voorzieningen:

  • Het Meforta College: een cluster 4 school;
  • een Intensive Care (ZIKOS) met comfort rooms en een extra beschermende kamer;
  • een eigen medische dienst en huisartsenzorg;
  • een activiteitencentrum met ruimte voor talentontwikkeling, sport en andere activiteiten;
  • een leerkeuken;
  • een boerderij (met o.a. kleine dieren, paarden en pony’s);
  • een sporthal en verschillende sportfaciliteiten;
  • een centraal bureau.
 • Onderwijs, talentontwikkeling en vrije tijd

  Onderwijs, talentontwikkeling en vrije tijd

  School

  Samen met de jongere kijken we naar het schoolverleden, naar de huidige interesses en die voor de toekomst. Vervolgens bekijken we wat het beste past. Er is veel mogelijk. Een jongere kan scholing krijgen:

  • op een Cluster 4 school – het Meforta College – op het terrein;
  • op ons leerwerkbedrijf De Lingeboerderij;
  • op een gewone middelbare school of naar het ROC;
  • door (virtueel) stage te lopen;
  • door zich verder te oriënteren op beroepen en scholing.

  Talentontwikkeling en vrije tijd

  Bij talentontwikkeling draait het om de individuele en collectieve ontwikkeling van vaardigheden, competenties en vermogens van jongeren. Talenten ontdekt en ontwikkelt de jongere niet alleen op school, maar ook via activiteiten in de vrije tijd. Er is bij ons van alles mogelijk. Een jongere kan zich bijvoorbeeld verdiepen in sportbegeleiding, koken, horeca, dierenverzorging, houtbewerking, groenonderhoud, muziek en kunstzinnige vorming.

  Scholing en talentontwikkeling in de vrije tijd komen bovendien samen in ons integraal dagprogramma. Vanuit één pedagogische aanpak kan de jongere individueel vaardigheden leren op het gebied van wonen, onderwijs/ arbeid, burgerschap, gezondheid en andere maatschappelijke thema’s

  Ook in de vakanties kunnen jongeren bij ons van alles doen. Samen met onze medewerkers mogen ze zelf kiezen wat ze leuk vinden en willen doen. We hebben een activiteitencentrum waar jongeren zich kunnen bezighouden met onder andere fotografie, sport, dans of muziek. In de vakanties hebben we een speciaal vakantieprogramma, met activiteiten zoals kanovaren, paardrijden en mountainbiken.

 • Wat zijn de huisregels?

  Wat zijn de huisregels?

  Op onze locatie in Zetten gelden huisregels waar iedereen zich aan moet houden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed en veilig samenleeft.

  Huisregels voor jongeren op een open groep

  Huisregels voor jongeren op een gesloten groep (JeugdzorgPlus)

  Huisregels voor bezoekers

 • Voorbereiden op een plaatsing

  Voorbereiden op een plaatsing

  Wanneer een jongere bij Pactum op locatie Zetten komt wonen, zijn een aantal zaken belangrijk, zoals:

  • de aanmeldingsgegevens en het (beperkt) dossier;
  • De machtiging Gesloten Jeugdzorg en de Bepaling Jeugdhulp worden indien nodig opgevraagd bij de plaatsende instantie;
  • De jongere wordt met ingang van de opnamedatum ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de Gemeente Overbetuwe.
  • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten om verantwoorde medische zorg aan de opgenomen jongeren te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat jongeren gedurende hun verblijf worden ingeschreven bij het Huisartsencentrum Zetten/Herveld.
  • Voor jongeren waarbij alleen een voogdijmaatregel van toepassing is, wordt door de voogdij-instelling een zorgverzekering afgesloten bij VGZ (evt. met aanvullende verzekering). Voor jongeren met OTS zijn ouders verantwoordelijk voor de zorgverzekering. Dit geldt ook bij een vrijwillige plaatsing: ouders zijn op basis van hun onderhoudsplicht/verantwoordelijk voor de zorgverzekering van hun kind.

  Alle informatie, formulieren en documenten ter voorbereiding vind je in onze informatietools. Er is een informatietool voor open groepen en een informatietool voor JeugdzorgPlus groepen.

 • Met wie krijg je te maken?

  Met wie krijg je te maken?

  De jongere heeft tijdens de behandeling een vaste mentor en een Behandelcoördinator. Zij onderhouden ook intensief contact met ouders of verzorgers en andere hulpverleners.

  Daarnaast krijgt de jongere te maken met:

  • de groepsleiders;
  • docenten;
  • activiteitenbegeleiders;
  • individueel trajectbegeleiders;
  • drugsconsulenten;
  • therapeuten;
  • test-assistenten;
  • soms met de psychiater;
  • de medische dienst;
  • en beveiligers;

  Ouders kunnen eventueel begeleiding krijgen van een gezinsmaatschappelijk werker of therapie van een MST therapeut.

 • Wat kun je doen met een klacht?

  Wat kun je doen met een klacht?

  Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dit bespreken met je contactpersoon. Samen zoeken we naar een oplossing voor het probleem. Onze ervaring is dat we er samen vaak wel uitkomen. Lukt dat niet, dan mag je ook een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

  klachtenprocedure

 • Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Wanneer kan de jongere weer terug naar huis?

  Of een jongere weer terug naar huis kan is onder andere afhankelijk van:

  • de voortgang in de behandeling en het behalen van gestelde behandeldoelen;
  • de actuele ontwikkelings- en veiligheidsrisico’s;
  • en de mogelijkheden en de mate van eigen kracht van het gezin en omringend systeem.

  Als de jongere weer terug naar huis kan, dan bereiden we de jongere en zijn of haar opvoeders hier goed op voor. Samen bekijken we wat er nodig is om een goede terugkeer naar huis mogelijk te maken, maar ook wat wij kunnen doen om het (pleeg)gezin te ondersteunen.

  We vinden het belangrijk dat de jongere eventuele vervolghulp dichtbij huis krijgt en bieden hiervoor verschillende vormen van thuishulp aan. Soms heeft de jongere na afloop toch nog extra behandeling op ons terrein nodig, bijvoorbeeld in een van onze open behandelgroepen. ook hier ligt de focus op een spoedige terugkeer naar huis. Wij werken daartoe samen met het gezin, andere zorgaanbieders, scholen, de gemeente en de verwijzer.

  Wanneer het niet lukt om terug naar huis te gaan, dan besteden we veel zorg aan het vinden van een gepaste vervolgplek voor de jongere.

Ontdek ons terrein

Klik op een van de iconen voor foto’s en meer informatie.

Precies weten waar je aan toe bent

image description