Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Scheidingshulpverlening / Begeleide omgang en omgangshuis

Begeleide omgang en omgangshuis

Kinderen hebben na een scheiding recht om beide ouders te blijven zien. In sommige gevallen heeft het kind een van de ouders langere tijd niet gezien of is er een andere reden dat de omgang tussen niet-verzorgende ouder en kind niet goed verloopt. Het omgangshuis is een veilige en neutrale plek waar het kind of de kinderen en de niet-verzorgende ouder elkaar kunnen ontmoeten. Kind(eren) en niet-verzorgende ouder wennen (weer) aan elkaar door samen te spelen.

Het begeleide bezoek (in een omgangshuis) vindt altijd plaats in combinatie met bemiddelingsgesprekken en kindgesprekken van Ouderschap Blijft. Tijdens het begeleide bezoek staat het contact tussen kind(eren) en ouder centraal. Deze ontmoetingen worden begeleid door twee omgangsbegeleiders van Pactum. Zij hebben een neutrale rol en weten in principe weinig over de achtergrond van de ouders en de scheiding. Deze onpartijdigheid zorgt er voor dat het bezoek in een ontspannen sfeer kan plaats vinden. De begeleiders observeren het bezoek en contact tussen ouder en kind(eren).  Zij bespreken dit achteraf met de niet-verzorgende ouder. Hij/zij kan dan ook aangeven hoe hij/zij het bezoek heeft ervaren en op welke manier hij/zij nog hulp nodig heeft van de begeleiders zodat het contact tussen hem/haar met het kind optimaal kan verlopen. De begeleiders rapporteren hierover objectief naar de omgangsbemiddelaar.

Voor de start van het begeleide bezoek in het omgangshuis wordt samen met beide ouders en de omgangsbemiddelaar afspraken gemaakt en doelen opgesteld. Dit wordt in een contract vastgelegd. Tevens maken kind en ouders (apart) eerst kennis met het omgangshuis en de begeleiders, zodat dit al wat vertrouwder voelt. Voor de start van het omgangshuis nemen de bemiddelaars, begeleiders en ouders met elkaar de afspraken door die gelden in het omgangshuis. Hierbij moet gedacht worden aan het geven van cadeaus, het maken van foto’s, gebruik van telefoon etc.
Als de doelen zijn bereikt, wordt het traject van het omgangshuis afgesloten en geven ouders zelfstandig invulling aan de (opgelegde) omgangsregeling.

Pactum heeft twee vaste plekken voor omgangshuizen:
Merwedestraat 2 te Deventer
Wethouderjansenlaan 51 te Harderwijk.

Het omgangshuis is een veilige en vertrouwde plek voor kinderen en niet-verzorgende ouders. Er heerst altijd een huiselijke en zo ontspannen mogelijke sfeer.  Er is veel verschillend speelgoed aanwezig en koffie/thee/limonade.
Het is in overleg en/of in samenwerking met andere organisaties echter altijd mogelijk om een andere locatie hiervoor te gebruiken in bijvoorbeeld andere plaatsen.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant