Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Shelter: Time-out plek voor kinderen én ouder(s) in crisis

Als een kind in een ernstige crisis terechtkomt, is een uithuisplaatsing soms de gekozen weg. Maar steeds vaker is er alleen plek buiten de regio. Voor kinderen en hun ouders is dat verre van wenselijk. Pactum biedt een andere manier van opvang. In de time-out voorziening Shelter kan een gezin tijdelijk een plek krijgen om op adem te komen. Onder begeleiding van Pactum en de vaste behandelaar kunnen kind en ouders grip krijgen op de situatie. Samen wordt er gezocht naar oplossingen.

Voor wie?

Shelter is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar én hun ouder(s) . De gezinnen die hier komen zijn onder crisisbehandeling bij Jeugd ggz of bij een ambulante zorgaanbieder. Het kind gaat samen met één of meer gezinsleden – bijvoorbeeld vader of moeder – naar de time-outplek in de gemeente Lochem.

De problematiek van gezinnen die gebruik maken van Shelter is heel divers. “We zien kinderen en jongeren met gedragsproblemen, met autisme en adhd, maar ook met hechtingsproblematiek. En regelmatig hebben de ouders zelf ook problemen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een depressie.

Shelter is een plek waar gezinnen weer grip  krijgen op hun situatie. Past de situatie niet helemaal in bovenstaande beschrijving? Neem contact op met ons Voordeur team om de casus te bespreken en we kijken naar passend aanbod.

Hoe?

Het doel van Shelter is om de crisis te bezweren zodat kind(eren) en ouders het samen thuis weer aan kunnen. Het is fijn als een uithuisplaatsing hiermee voorkomen kan worden.

Soms ligt de focus vooral op het stabiliseren van het kind, en soms meer op het ondersteunen van de ouders. Maar in alle gevallen heeft coaching van de ouders in hun rol als opvoeder een centrale plek. Doordat we ouders helpen bij hun opvoedtaak, creëren we meer rust in de gezinssituatie.

De behandeling in de Shelter is altijd op maat. De ambulant hulpverlener van het gezin bespreekt met de professionals waar de ondersteuning uit moet bestaan. Soms is het belangrijk dat onze pedagogisch medewerkers op piekmomenten – zoals de maaltijden of het begin of einde van de dag – komen binnenlopen om opvoedadvies te geven. Soms ligt de focus vooral op het observeren van het gezin. Op basis daarvan kunnen we dan tips en doelen meegeven om thuis aan te werken.

Een veilige en gestructureerde plek…

…waar het gezin of een deel van het gezin…

kortdurend kan verblijven…

…om tot rust te komen en de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen.

Hoe lang duurt de hulp?

Het verblijf in de opvang is zo kort mogelijk: van een paar dagen tot maximaal vier weken  In de praktijk komen de meeste cliënten zo’n drie tot vier weken. Die periode is vaak nodig om echt te resetten. Daarna is het gezin meestal voldoende opgeladen om weer naar huis te gaan.

Na het verblijf worden nieuwe afspraken gemaakt over vervolghulp.

Locatie

Shelter heeft momenteel een locatie beschikbaar in Lochem (Gelderland). In overleg zijn er ook andere locaties mogelijk.

De Shelter locatie heeft per gezin eigen voorzieningen. Ieder gezin heeft een eigen keuken, badkamer, slaapkamers en een woonkamer.

Aanmelden

Voor advies,  aanmelding en vragen kunt u contact opnemen met
Pactum, team Voordeur
E. voordeur@pactum.org
T. 088 199 1299

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant