Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Risicotaxatie met START:AV

Risicotaxatie met START:AV


START:AV* maakt het mogelijk om bij jongeren een onderbouwde inschatting te maken van het risico op schadelijke uitkomsten, zoals het plegen van geweld of zelf slachtoffer worden. Het doel is om jeugdhulpverleners te ondersteunen bij het selecteren van passende interventies en maatregelen om de veiligheid te waarborgen, zowel van de jongere als de omgeving. START:AV wordt ingezet tijdens onze behandeling binnen JeugdzorgPlus en Open Groepsbehandeling.

*START:AV: Short Term Assessment of Risk and Treatability, Adolescenten Versie. Vertaald vanuit het Canadese engelstalige intstrument op basis van een contract met de Simon Fraser University.


START:AV …

 • is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en draagt bij tot een transparante en eenduidige beoordeling van risico’s in de nabije toekomst.
 • brengt risicofactoren en beschermende factoren in beeld en hun invloed op schadelijke uitkomsten, zoals daderschap en slachtofferschap;
 • bevordert risicomanagement en preventie, door handvatten aan te reiken voor het nemen van besluiten over de noodzakelijk mate van toezicht en passende interventies;
 • wordt periodiek herhaald om veranderingen in risico- en beschermende factoren op te volgen, en zo nodig de behandelaanpak aan te scherpen.

Zie ook de kenniskringen van VIGO.

START:AV informatie-app

 

Meer over START:AV

 • Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en eenduidig

  Wetenschappelijk onderbouwd, transparant en eenduidig

  • START:AV is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die verloopt via een gestructureerd proces. Elke jongere wordt op dezelfde manier beoordeeld.
  • De manier waarop de risicotaxatie vastgelegd wordt, zorgt voor transparantie. Het biedt tevens een gezamenlijke taal om de risico’s en sterktes van een jongere multidisciplinair te bespreken.
  • Het levert relevante informatie op voor kinderrechters, of andere externe partners, voor de onderbouwing van een machtiging of verlenging hiervan.
 • Zicht op meerdere schadelijke uitkomsten

  Zicht op meerdere schadelijke uitkomsten

  START:AV beperkt zich niet tot het risico op gewelddadig gedrag, maar wordt ingezet om verschillende vormen van risicovol gedrag te beoordelen:

  • weglopen;
  • slachtofferschap;
  • zelfverwaarlozing;
  • zelfbeschadiging;
  • suïcidegevaar;
  • middelenmisbruik;
  • geweld;
  • delicten.
 • Geeft een alomvattend beeld van de jongere

  Geeft een alomvattend beeld van de jongere

  De risicofactoren en beschermende factoren kunnen grofweg in drie clusters ingedeeld worden:

  • items met betrekking tot de jongere zelf (bv. regel-naleving, impulscontrole);
  • items met betrekking tot het systeem rondom de jongere (bv. gezin, leeftijdsgenoten, buurt);
  • items met betrekking tot de behandeling (bv. inzicht, medicatietrouw).

  En indien aanwezig, worden culturele invloeden ook beschouwd.

 • Aandacht voor kwetsbaarheden én krachten

  Aandacht voor kwetsbaarheden én krachten

  De START:AV richt de aandacht van de hulpverlener expliciet op de ‘krachten’ van jongeren en hun systeem. Elk item wordt namelijk zowel vanuit kwetsbaarheid (risicofactoren) én als kracht (beschermende factoren) geëvalueerd. Het faciliteren en versterken van de aanwezige beschermende factoren is een centraal onderdeel van risicomanagement.

 • Monitoring en risicomanagement

  Monitoring en risicomanagement

  Het instrument is ontwikkeld voor risico’s op korte termijn en dient frequent herhaald te worden. De richtlijn is elke 3 maanden. Door de verschillende metingen met elkaar te vergelijken, kan verandering opgevolgd worden. Behandelaars kunnen dit gebruiken als indicatie voor de  effectiviteit van de behandeling.

 • Onderbouwing van behandelkeuzes

  Onderbouwing van behandelkeuzes

  Het instrument biedt onderbouwing voor de keuzes die behandelaars tijdens het behandeltraject van de jongere moeten maken over:

  • verlofstatus;
  • behandelduur;
  • behandeldoelen;
  • behandelaanpak;
  • mate van beveiliging;
  • advies betreffende de duur van een machtiging.

START:AV handleiding bestellen?

Lees meer over onze START:AV handleiding en codeerbladen.

Lees meer

Hoe wij risicotaxatie uitvoeren

Informatie verzamelen

1

Items scoren

2

Risico’s inschatten

3

Van krachten en kwetsbaarheden naar behandeldoelen

4

Van behandelplan naar werkpunten

5

Evaluatie en herhaling START:AV

6

Risicotaxatie in uw eigen organisatie inzetten?

image description

Risicotaxatie binnen JeugdzorgPlus

image description