Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Tijdelijke woon- en behandelplek (> 16 jaar)

Tijdelijke woon- en behandelplek (> 16 jaar)

Pactum biedt hulp als jongeren niet meer veilig thuis kunnen opgroeien. We bieden dan opvang in een pleeggezin, gezinshuis of – als dat niet kan – binnen een van onze verblijfslocaties.

Dit houdt het in

We kijken eerst of opvang in een pleeggezin mogelijk is, liefst een gezin binnen de familie of kennissenkring van de jongere. Lukt dat niet, dan zoekt Pactum een pleeggezin buiten het netwerk van het gezin. Pleegouders kunnen de opvoeding van de jongere even helemaal overnemen of alleen in het weekend of in vakanties.
We hebben ook enkele gezinshuizen waar een jongere geplaatst kan worden.

Soms is een pleeggezin of gezinshuis geen passende oplossing voor jongeren die ouder zijn dan 16 jaar. Dan biedt Pactum andere veilige plekken. Wij hebben fasehuizen en leerhuizen in Arnhem, Deventer, Zutphen en Okkenbroek. In Deventer hebben we een locatie voor begeleid wonen Ouder-Kind waar jonge moeders geholpen kunnen worden. In Lochem hebben we een behandelcentrum. In Apeldoorn hebben wij kamers waar jongeren tijdelijk kunnen wonen en begeleid worden naar zelfstandigheid. Verder werken we in ons hele werkgebied samen met jeugdzorgboeren en kan een jongere ook af en toe bij ons logeren.
Aanvullende aan de hulp op de tijdelijk woon- en behandelplek biedt Pactum altijd ambulante hulp. Ook kunnen we aanvullende (individuele) therapieën, trainingen, behandelingen of observaties en diagnostiek inzetten.

Dit is het resultaat

Het doel van een tijdelijke woon- en behandelplek is om de jongere een veilige en stabiele plek de bieden. Vanuit hier kan de jongere zich weer gaan richten op zijn/haar toekomst. De jongere  krijgt meer zelfvertrouwen, ontwikkelt nieuwe competenties en vaardigheden, leert om zelfstandig te worden en bewuste keuzes te maken.

Direct aanmelden

Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant