Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Tijdelijke woon- en behandelplek

Tijdelijke woon- en behandelplek

Pactum biedt hulp als ouders de opvoeding niet meer zelfstandig aankunnen en kinderen en jongeren niet meer veilig thuis kunnen opgroeien. We bieden dan opvang in een pleeggezin, gezinshuis of – als dat niet kan – binnen een van onze verblijfslocaties.

Dit houdt het in

We kijken eerst of opvang in een pleeggezin mogelijk is, liefst een gezin binnen de familie of kennissenkring van het kind of de jongere. Lukt dat niet, dan zoekt Pactum een pleeggezin buiten het netwerk van het gezin. Pleegouders kunnen de opvoeding van het kind of de jongere even helemaal overnemen of alleen in het weekend of in vakanties.
We hebben ook enkele gezinshuizen waar een kind geplaatst kan worden.

Soms is een pleeggezin of gezinshuis geen passende oplossing. Dan biedt Pactum andere veilige plekken. Wij hebben fasehuizen en leerhuizen in Arnhem, Deventer, Zutphen en Okkenbroek. In Deventer hebben we een locatie voor begeleid wonen Ouder-Kind en in Lochem een behandelcentrum. In Apeldoorn hebben wij kamers waar jongeren tijdelijk kunnen wonen en begeleid worden naar zelfstandigheid. Verder werken we in ons hele werkgebied samen met jeugdzorgboeren en kan een kind of jongere ook af en toe bij ons logeren.
Aanvullende aan de hulp op de tijdelijk woon- en behandelplek biedt Pactum altijd ambulante hulp. Ook kunnen we aanvullende (individuele) therapieën, trainingen, behandelingen of observaties en diagnostiek inzetten.

Dit is het resultaat

Het doel van een tijdelijke woon- en behandelplek is om de patronen te doorbreken waarin ouders en kinderen zijn vastgelopen. Het kind of de jongere komt in een andere omgeving, krijgt meer zelfvertrouwen, ontwikkelt nieuwe competenties en vaardigheden, leert om zelfstandig te worden en bewuste keuzes te maken. Ouders krijgen de ruimte om in positieve zin te werken aan de relatie met hun kind.

Direct aanmelden

Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant