Sluiten Terug

Leerhuis

De leerhuizen van Pactum zijn leergroepen voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Bij deze jongeren zijn in de thuissituatie en op aangrenzende leefgebieden problemen ontstaan waardoor zij (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en opgroeien. Jongeren die in het leerhuis worden geplaatst krijgen ondersteuning op verschillende leefgebieden. Ze kunnen 24 uur per dag een beroep doen op de begeleiding.

Het verblijf in het leerhuis is erop gericht dat jongeren en hun gezin vanuit rust opnieuw kennis kunnen maken met de eigen competenties en nieuwe mogelijkheden om zo weer in balans te komen zodat zij samen weer verder kunnen gaan. Op basis van de hulpvragen wordt er een individueel afgestemd plan gemaakt met de jongere en zijn of haar gezin waarin leerdoelen worden geformuleerd. Deze leerdoelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld met de betrokkenen.

Het leerhuis biedt zowel een groepsgerichte als een individuele benadering. Enerzijds richt het leerhuis zich op groepsaspecten waarbij jongeren van elkaar kunnen leren, anderzijds is er ruimte voor meer individuele trajecten waarbij jongeren losser staan van de groep en zich meer voorbereiden op zelfstandig functioneren.

In de begeleiding worden de jongeren aangesproken op hun sterke kanten, kwaliteiten en al ontwikkelde vaardigheden om zo de ontwikkeling verder te stimuleren. Er wordt gewerkt volgens het sociaal competentiemodel.

Naast het werken aan individuele doelen wordt er vanuit het leerhuis ook altijd aandacht besteed aan sociale vaardigheden, vergroten van probleemoplossend vermogen, emotie-regulatievaardigheden, relationele vorming en identiteitsontwikkeling.

Indien nodig zetten we diagnostiek en individuele therapieën in zoals Cognitieve Gedragstherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), systeemtherapie of mediatietherapie.

 

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant