Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / Training Sterker voor de Klas

Training Sterker voor de klas

Door de invoering van passend onderwijs en diverse andere maatschappelijke ontwikkelingen krijgen steeds meer kinderen met een beperking een plek in het regulier onderwijs. Dit is heel uitdagend voor een leerkracht. De situatie in de klas wordt complexer en de kans op ongewenst gedrag groter. Een positief klassenklimaat is de basis voor passend onderwijs. De training Sterker voor de klas ondersteunt leerkrachten hierbij.

Doel

Door de training wordt de leerkracht versterkt in zijn vaardigheden zodat individuele trajecten ter ondersteuning van het kind en/of de leerkracht minder vaak nodig zijn.

In de training leren leerkrachten hoe ze met kleine interventies grote successen kunnen behalen. Interventies die voor een hele klas nuttig en voor sommige kinderen en hun gedrag zelf noodzakelijk zijn. Een positief klimaat in de klas wordt gestimuleerd én gedragsproblemen op tijd gesignaleerd en bijgestuurd. Zo staat de leerkracht sterker voor de klas! Er ontstaat een stevig fundament en een stabiele basis om alle leerlingen de juiste ondersteuning te geven.

Voor wie?

De training Sterker voor de klas is voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die te maken hebben met een steeds groter wordende klas en sterk uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is voor startende én ervaren leerkrachten. Voor leerkrachten van leerlingen met ernstige gedragsproblemen én leerkrachten die willen investeren in een positief klassenklimaat.

Hoe?

De trainingsgroep bestaat uit tien tot maximaal twaalf leerkrachten. Dit kunnen leerkrachten zijn van één of meerdere scholen.
Zij leren effectieve opvoedingsstrategieën voor in de klas en oefenen deze via rollenspelen en (praktijk)opdrachten. De trainers gebruiken daarbij verschillende (spel)materialen om op een creatieve manier aan de slag te gaan. Ook krijgen de cursisten huiswerkopdrachten mee. Er is onder meer aandacht voor het belonen van gewenst gedrag, consequenties verbinden aan ongewenst gedrag, emotieregulatie en klassenmanagement. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking met ouders. Ook is ruimte voor toespitsing op de individuele situatie.

Onderzoek

De training Sterker voor de klas is gebaseerd op de principes van PMTO (Parent Management Training Oregon) en SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support); de meest effectieve methoden voor een positief klimaat in de school en het hanteren van gedragsproblematiek bij kinderen. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat het positieve klimaat op school leidt tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid en minder verstoringen in de klas.

Investering

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Tussen de bijeenkomsten worden leerkrachten een keer gebeld door een van de trainers.
Na afronding van de training zijn er nog twee bijeenkomsten van 2uur. In deze bijeenkomsten wordt het geleerde nogmaals opgefrist, ervaringen gedeeld en kunnen vragen gesteld worden, waardoor de principes nog beter geïmplementeerd worden.

De training is na schooltijd. Naast de trainingsuren is een wekelijkse tijdsinvestering van 1 à 2 uur nodig voor de huiswerkopdrachten. Een groot deel daarvan kan onder lestijd gebeuren.

Per cursist zijn de kosten € 1.200,– inclusief materiaalkosten (NB een training kan pas starten als er 10 deelnemers zijn).

Praktische informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meta Oostrom van Pactum Jeugd- en Opvoedhulp. Telefoonnummer 088 – 19 91 393 of email m.oostrom@pactum.org.

Direct aanmelden

   Naar het formulier

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant