Sluiten Terug
Home / Ons aanbod / ZIKOS

ZIKOS


Soms is een jongere zodanig een gevaar voor zichzelf dat er extra intensieve veiligheid en stabiliteit nodig is. Dat bieden we met ZIKOS: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie in een gestructureerde klinische omgeving. ZIKOS is een optionele opschaling binnen JeugdzorgPlus.

 

Als de gedragsproblemen gepaard gaan met een onderliggende acute psychiatrische crisis.

 

 • Bij acuut en ernstig veiligheidsrisico.
 • Intensieve begeleiding voor veiligheid en stabiliteit.
 • herstel ondersteunende zorg om psychiatrische symptomen te stabiliseren.
 • Weer perspectief op behandelbaarheid, symptoomverbetering & risico inperking.
 • Vergroting van autonomie, eigen verantwoordelijkheid en zelfregulatie.

 

Lees meer

 • Voor wie is ZIKOS bedoeld?

  Voor wie is ZIKOS bedoeld?

  ZIKOS is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een onderliggende acute psychiatrische crisis.

  Andere mogelijke kenmerken zijn:

  • hoog risico op forse decompensatie;
  • agressief, suïcidaal of forse automutilatie;
  • het accent ligt op jongeren met emotieregulatie stoornissen.

  De oorzaken van een psychiatrische crisis kunnen onder andere zijn: een genetische aanleg, veel en langdurige stress, experimenteren met drugs, traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik of het overlijden van een dierbare.

  Meer over de algemene kenmerken van de doelgroep voor JeugdzorgPlus vindt u hier.

 • Hoe werkt ZIKOS?

  Hoe werkt ZIKOS?

  Tijdens de opname binnen ZIKOS wordt de jongere intensief en individueel begeleid in een extra beschermde setting. Dit gebeurt door een team van jeugdzorgwerkers, verpleegkundigen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psychiater, een GZ-psycholoog en een docent.

  Zij zijn gespecialiseerd in de interactie tussen psychiatrische ziektebeelden en zeer ernstige gedragsproblemen.

  De-escalatie en het herstellen van de rust, stabiliteit en het veiligheidsgevoel bij de jongere heeft de prioriteit. Dit creëren wij door duidelijke regels en verwachtingen te stellen in een prikkelarme en gestructureerde setting.

  Daarnaast staat het hanteren van het gedragsmatige kader centraal. De kinder- en jeugd-psychiater doet binnen 5 dagen een medisch-psychiatrische intake om een actueel toestandsbeeld te vormen. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven over de eventuele risico’s op zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag. Ook wordt er, indien nodig, beleid opgesteld ten aanzien van somatische, medische en psychiatrische zorg.

 • Begeleiding binnen ZIKOS

  Begeleiding binnen ZIKOS

  Onze gespecialiseerde hulpverleners richten zich uitsluitend op stabilisatie en observatie. Ook een risicotaxatie met de START:AV is een belangrijk onderdeel binnen ZIKOS. Voor het veiligheidsherstel wordt de zorg gefaseerd.  Deze fasen bepalen de structuur en opties in begeleiding en bescherming.

  De fasering is hierbij afhankelijk van de mate:

  • en ernst van het risicogedrag;
  • van afhankelijkheid van anderen voor het reguleren van het risicogedrag;
  • van betrouwbare samenwerking met begeleiders en behandelaars;
  • van afhankelijkheid van vrijheid beperkende maatregelen.

  Herstel ondersteunende zorg

  Er is expliciet aandacht voor basale gezondheidsbevordering zoals het voedings- en slaappatroon en lichamelijke activiteit.

  Signaleringsplan

  Aan de hand van een signaleringsplan worden gedrag, emoties en spanningen gesignaleerd en besproken. Hoe voel je je? Wanneer lopen de spanningen op? Wat kun je zelf doen om dit in goede banen te leiden?

  Dit gebeurt 4 keer per dag samen met de jongere en is bepalend voor het vervolg van het individuele programma.

  Structuurdiagnose bij suïcidedreiging

  Bij suïcidedreiging wordt er een structuurdiagnose opgesteld voor de onderliggende gedragsmechanismen, om de gedragsrisico’s in de toekomst te verkleinen.

  Zelfmanagement

  Bij dagelijkse activiteiten wordt zelfredzaam en weerbaar gedrag bevorderd. Daarbij worden de jongeren ook begeleid in het omgaan met eigen gevoelens en wensen, maar ook actief aangezet tot het stellen van hulpvragen.

  Stapje voor stapje proberen we de regie weer terug te geven aan de jongere. Maar ook aan de rest van het gezin, zodat ook zij leren om een terugval te voorkomen.

 • Gestructureerd dagprogramma & onderwijs tijdens ZIKOS

  Gestructureerd dagprogramma & onderwijs tijdens ZIKOS

  Tijdens ZIKOS worden verschillende sportieve en creatieve activiteiten aangeboden in een gestructureerd dagprogramma binnen de beschermde omgeving.

  Ook school is onderdeel van het dagprogramma, waarbij aandacht is voor onder andere:

  • een realistisch toekomstperspectief;
  • werkrelatie en-houding;
  • het leerpotentieel en succeservaring;
  • het ontwikkelingsperspectiefplan.
 • Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Pactum beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten in Zetten. Ons terrein voor jeugdzorgPlus en open groepsbehandeling ligt in een natuurrijke omgeving. Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Je vindt hier ook alle formulieren, documenten en informatie die nuttig zijn bij de voorbereiding op een plaatsing binnen JeugdzorgPlus of een Open groepsbehandeling bij Pactum.

  Ontdek meer

 • Hoe lang duurt ZIKOS?

  Hoe lang duurt ZIKOS?

  Uitgangspunt is dat de jongere na een periode van maximaal 3 maanden binnen ZIKOS weer terugkeert naar de instelling waar hij of zij vandaan kwam.

 • Beschikbaarheid en wachtlijst voor ZIKOS

  Beschikbaarheid en wachtlijst voor ZIKOS

  Er zijn binnen Pactum in totaal 6 plekken voor ZIKOS beschikbaar.

Aanmelden voor ZIKOS

 • Wat is er nodig voor een aanmelding voor ZIKOS?

  Wat is er nodig voor een aanmelding voor ZIKOS?

  ZIKOS kan in het kader van JeugdzorgPlus worden aangevraagd. Er is een machtiging van een kinderrechter nodig. De volgende organisaties kunnen een verzoek tot een machtiging Gesloten Jeugdhulp indienen bij de kinderrechter:

  • De Raad voor de Kinderbescherming;
  • Gecertificeerde instellingen;
  • De Officier van Justitie van de rechtbank;

  Voor de start van de behandeling is er ook een beschikking (toewijzing JW301) nodig van de gemeente waar de jongere vandaan komt.

  ZIKOS is een opschaling binnen de JeugdzorgPlus en kent een strengere toeleiding aan de hand van een verdiepende onderbouwing van de aanmelding. Een ZIKOS plaatsing kan geïndiceerd worden door een (gezins)voogdij instelling ((gezins)voogd of casemanager in samenspraak met ouders of andere gezaghebbenden) of de instelling van herkomst. Het heeft de voorkeur hier een kinder- of jeugdpsychiater bij te consulteren, dit om vast te stellen dat de crisis inderdaad (mede) veroorzaakt wordt door psychiatrische problematiek.

 • Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor ZIKOS?

  Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor ZIKOS?

  Verwijzende instellingen dienen het verzoek tot aanmelding te onderbouwen door onder andere:

  • stabilisatie- en observatiedoelen te formuleren;
  • de DSM-classificatie aan te geven;
  • de kernproblematiek te beschrijven;

  Indicatieformulier

  Aanmelden voor ZIKOS bij Pactum verloopt via een indicatieformulier. Een instantie kan dit formulier plus de benodigde stukken bij het eigen servicepunt indienen. Het servicepunt stuurt het door naar PC Zuid-West, dat voor de daadwerkelijke aanmelding zorgt. De jongere kan daarbij worden toegewezen aan ZIKOS bij Pactum of bij Horizon (locatie Harreveld).

  1. Download het formulier met rechter-muisklik > Link opslaan als…
  2. Sla het formulier op en open de pdf.
  3. Vul het formulier in en mail dit naar het eigen servicepunt.

  Download het Indicatieformulier

 

 

Advies, meer informatie of hulp bij een aanmelding?

Onze zorgadviseurs helpen u graag

Contactformulier

Liever telefonisch informatie of heeft u een spoedzaak? Bel 088 – 19 91 299

Lees meer over ons overige zorgaanbod

 

Meer over…

JeugdzorgPlus

 

Precies weten waar je aan toe bent

image description

Regiomanagers stellen zich voor

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant