Sluiten Terug
Home / Onvoorwaardelijk Wonen

Onvoorwaardelijk wonen

Wachttijd: geen


Gewoon naar school, gewoon op sport, gewoon jong zijn. En niet meer verhuizen. Voor jongeren met een autismespectrumstoornis in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag of complexe problematiek, is dat helaas vaak helemaal niet gewoon.

Door het juiste veilige specialistisch woonklimaat te bieden, met minder prikkels waarbij de emoties van angst en onzekerheid gereguleerd worden door een voorspelbaar klimaat, ondervinden de jongeren rust en kan er ruimte komen voor ontwikkeling. 

Voor deze jongeren realiseren Pactum jeugd- en opvoedhulp en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie samen dit ‘gewoon’ in een thuis, een onvoorwaardelijke woonvorm. Waar zij een plek hebben met veel nabijheid en continuïteit van hulpverleners.

Ik wil gewoon. Gewoon naar school, gewoon op sport en niet in een autiteam. En gewoon 16 jaar zijn. Niet meer verhuizen, een plek waar ik groot mag worden. Een plek waar mama ook mag zijn wanneer ik dat nodig heb. Want al kan ik niet meer thuis wonen, het blijft mijn mama”.

Bekijk of deel de flyer!

In het kort…

 • Onvoorwaardelijk Wonen is een specialistische kleinschalige woonvoorziening.
 • Samen streven we naar terugkeer van de jongeren in de samenleving en helpen hen met het opbouwen van een netwerk.
 • Met de jongeren kijken we naar hun mogelijkheden en talenten in plaats van de beperkingen, en gaan we door en houden we vast, juist als het lastig wordt.
 • We trekken intensief op met ouders en het netwerk. De ouders krijgen de mogelijkheden tot logeren.

Lees meer

 • Voor wie is onvoorwaardelijk wonen precies bedoeld?

  Voor wie is onvoorwaardelijk wonen precies bedoeld?

  Voor een kleine groep jongeren tussen de 10 en 18 jaar met autisme in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag of complexe problematiek, is het niet eenvoudig om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving en een eigen toekomst vorm te geven. Vaak verblijven deze jongeren op verblijfsgroepen, zoals JeugdzorgPlus, in combinatie met ggz.

  Een jongere met Autisme beleefd de wereld echt anders waardoor iedere kleine verandering al veel impact heeft, laat staan jarenlange niet passende hulp. Zij hebben een langdurige woonvorm nodig waarbij ze echt tot rust kunnen komen zonder de wetenschap dat zij in maximaal 9 maanden weer verder moeten.

 • Onvoorwaardelijk wonen: een veilige en structurele plek?

  Onvoorwaardelijk wonen: een veilige en structurele plek?

  Jongeren met Autisme hebben belang bij veel nabijheid en continuïteit van hulpverleners die de-escalerend kunnen werken en veel kennis en kunde hebben op het gebeid van Autisme en gedragsproblematiek.

  Met deze nieuwe specialistische woonvorm bieden Pactum en Karakter deze jongeren een veilige plek. Onvoorwaardelijk wonen, betekent dat we doorgaan waar anderen stoppen. De jongeren ervaren dat ze ergens kunnen blijven wonen zo lang als zij dat nodig hebben. Een plek die zij thuis kunnen noemen.

 • Onvoorwaardelijk wonen in Nijmegen: een prikkelarme kleinschalige woonvorm

  Onvoorwaardelijk wonen in Nijmegen: een prikkelarme kleinschalige woonvorm

  Er zijn twee tegenover elkaar gelegen huizen in Nijmegen beschikbaar. Ze staan ‘gewoon’ in een straat, in een woonwijk, dichtbij voorzieningen.

  De kleinschalige specialistische woonvorm biedt in een prikkelarme omgeving, mede door de inrichting met stress reducerende kleuren en materialen. De woonvorm bestaat uit twee geschakelde huizen.

  Vanaf 1 juli 2021 kunnen in elk huis vier jongeren hun intrek nemen. Zij krijgen hun eigen kamer, met de mogelijkheid van het huisvesten van een huisdier. Er is een logeerkamer, zodat voor ouders of iemand uit het netwerk in nabijheid van hun kind kunnen zijn

 • Jeugdzorg en Jeugd-GGZ komen samen in Onvoorwaardelijk Wonen

  Jeugdzorg en Jeugd-GGZ komen samen in Onvoorwaardelijk Wonen

  Pactum, jeugd- en opvoedhulp en Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie  bundelen hun expertise in de begeleiding van de jongeren in een multidisciplinair team dat 24 uur per dag aanwezig is. Zo komt Jeugdzorg en Jeugd-GGZ samen.

  De pedagogisch medewerkers en sociotherapeuten werken gezamenlijk vanuit de principes van Matched Care. De hulp worde continu afgestemd op de kenmerken en behoeften van de jongere en zijn omgevingsfactoren. De langdurige relatie en ‘klik’ tussen jongeren en medewerkers staat voorop.

  Het netwerk van het kind of de jongere wordt nauw betrokken en gezien als samenwerkingspartner. Bij elke situatie kijken we samen naar de beste vorm van betrokkenheid van het netwerk. ouders zijn experts van hun kind en kunnen de begeleiding nuttige, werkzame informatie geven. En waar nodig worden ouders gecoacht zodat zij nabijheid kunnen bieden aan hun kind wanneer er sprake is van ontregeling.

Jongeren met autisme beleven de wereld echt anders waardoor iedere kleine verandering al veel impact heeft. Zij hebben een langdurige woonvorm nodig waarbij ze echt tot rust kunnen komen.

Aanmelden?

 • Het kind of de jongere leren kennen

  Het kind of de jongere leren kennen

  De kennismaking is maatwerk en verloopt bij geen enkele jongere op dezelfde wijze. Centraal staat het leren kennen van de jongeren, het gezin van herkomst en het netwerk.  Waar kunnen we eigen regie aan de jongere terug te geven? Wat vinden ouders belangrijk om aan hun kind mee te geven in de opvoeding?

  In een integrale en verklarende analyse wordt de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context inzichtelijk gemaakt. Zo wordt de kans vergroot dat er passende hulp wordt geboden die echt het verschil maakt.

  We nemen de tijd en aandacht en gaan uit naar positieve eigenschappen, talenten, dingen die de jongere fijn vindt, hobby’s, passies en interesses. Wie zijn belangrijke personen? wat heeft wel gewerkt? welke wensen en dromen heeft de jongere, en wanneer gaat het wel goed met hem? Dus geen symptoombestrijding maar een focus op jezelf ontdekken, jezelf mogen zijn en jezelf ontwikkelen.

 • Risico's taxeren als onderdeel van de kennismaking

  Risico's taxeren als onderdeel van de kennismaking

  Risico’s, aandachtspunten en zorgen vanuit alle betrokkenen worden samen met de jongere in kaart gebracht. Ook hebben we het over: waar loop jij tegenaan? wat zijn je valkuilen? waar denk je zelf dat dit door komt en hoe kijk jijzelf tegen jouw diagnose aan? wat werkt absoluut niet, wat vind je niet prettig? Kortom: waar ligt de behoefte om het eigen gedrag te beïnvloeden?

  De jongere wordt gestimuleerd om zelf na te denken over wat hij of zij fijn zou vinden. Hierbij nodigen we alle betrokkenen uit om samen creatief en outreachend te ontdekken.

  Ook een veiligheidsplan kan als middel dienen om te inventariseren wat en wie de jongere nodig heeft om zich veilig te voelen. Risicotaxatie is altijd in ontwikkeling en kan gedurende de begeleiding en behandeling altijd worden aangepast.

 

 

Onvoorwaardelijk Wonen is een bovenregionale voorziening voor de provincie Gelderland.

Aanmelden voor onvoorwaardelijk wonen verloopt via het regionale expertteam of het bovenregionaal expert-netwerk in Gelderland (BOEG).

Contactgegevens coördinatoren expertteams

 

Eerst meer informatie?

Fahid Alizzi

Aandachtsgebied Verblijf

Inge Rosmalen

Zorglijn Manager IBC-kind UC

Maak kennis met pactum

image description

Precies weten waar je aan toe bent

image description