Sluiten Terug
Home / Ouders / Corona / Residentie

Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Met de dag worden de maatregelen vanuit onze regering strenger. Pactum en OG Heldring houden rekening met deze maatregelen en ook met de richtlijnen van het RIVM. Daarmee proberen we de verspreiding van het virus te voorkomen, onder meer door fysieke nabijheid zoveel als mogelijk te beperken.

Binnen deze kaders doen we er alles aan om de zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen zo goed als mogelijk voort te zetten. Hieronder leest u welke maatregelen wij genomen hebben.

Wat doen we wanneer een jongere op de groep ziek is?
Bij klachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) én koorts (meer dan 38 graden) blijft de jongere op zijn kamer. Of, wanneer dit niet mogelijk is, op armlengte afstand (1,5 meter) van de anderen van de groep. Ook vindt er overleg plaats met de huisarts over het vervolg. De uitslag communiceren wij met u, als ouder/verzorger.

Wilt u op bezoek komen?
Neem contact op met de groepsleiding. Zij vragen u dan of er bij u of een gezinslid thuis, sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) en/of koorts (meer dan 38 graden). Is dit het geval, dan kunt u helaas niet op bezoek komen.

Gaat uw zoon of dochter met verlof?
Dit kan in principe alleen wanneer u als ouder/verzorger uw zoon of dochter met eigen vervoer kunt ophalen en weer kunt terugbrengen. Mocht dit in uw geval onmogelijk zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleiding.
Als bij u in de thuissituatie sprake is van mensen met verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) én koorts (meer dan 38 graden) kan uw zoon of dochter helaas niet op verlof komen.

Is uw zoon of dochter met verlof naar huis en thuis ziek geworden?
Dan kan hij of zij pas terugkeren naar de groep als er 24 uur lang geen klachten meer zijn. Als het om welke reden dan ook noodzakelijk is om al eerder terug te komen, dan kan dat alleen in overleg. Neemt u in dat geval contact op met de groepsleiding.

Hoe gaan we om met het onderwijs dat door scholen verzorgd wordt?
Wij werken nauw samen met de scholen en hebben goede afstemming met elkaar. Het onderwijs op de groepen laten we zo veel mogelijk doorgaan wanneer de situatie dit toelaat.

We verwachten een extra druk op onze capaciteit door de maatregelen en door het uitvallen van medewerkers. Daar bereiden we ons op voor zodat we in ieder geval beschikbaar zijn voor crisissituaties en onze hulpverlening kan doorlopen.

Welke maatregelen nemen wij verder?
U leest het op onze website www.pactum.org onder Actueel – Nieuws.
De maatregelen kunnen snel veranderen. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn en hier aangepaste maatregelen bij horen, vindt u die ook op deze plek. Houd onze website dus in de gaten voor actuele informatie over onze maatregelen in verband met het coronavirus.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met de jeugdzorgwerker die aan u is verbonden.