Sluiten Terug
Home / Ouders

Hulp bij opgroeien en opvoeden

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Zit uw kind met zichzelf in de knoop? Heeft uw kind problemen op school? Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Iedere ouder heeft wel momenten dat hij of zij het even niet meer weet. Pactum helpt u en uw kind om de draad weer op te pakken.

Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen. Antwoord op vragen over privacy of de verwijsindex (VIR) vindt u ook in onderstaand menu.

Let op: woonplaatsbeginsel Jeugdwet verandert in 2022

 

Vanaf 1 januari 2022 gaan Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg samen verder als één organisatie voor de jeugd, samen zijn wij Pactum.

Voor aanmeldingen bij Pactum (voorheen Bijzonder Jeugdwerk) en Pactum (voorheen Rubicon jeugdzorg) verwijzen we u via onze contactpagina naar de websites van deze locaties.

 

 • Welke hulp bij opvoeden heeft Pactum voor ouders en hun kind(eren)?

  Welke hulp bij opvoeden heeft Pactum voor ouders en hun kind(eren)?

  Het liefst helpen we u en uw kind thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Dat is immers waar de problemen zich voordoen en waar we samen kunnen werken aan oplossingen. Daarbij zoeken we de samenwerking met het hele gezin: ouders en broertjes of zusjes. Beslissingen over de hulp nemen we gezamenlijk. In overleg met u betrekken we ook anderen die steun kunnen bieden, zoals familieleden, buren of de leerkracht op school.

 • Wat houdt hulp bij opvoeden thuis in?

  Wat houdt hulp bij opvoeden thuis in?

  De hulp thuis richt zich op anders met elkaar leren omgaan, duidelijk leren zijn of gevoelens en behoeften naar elkaar leren uitspreken. Samen met de hulpverlener stelt u vast aan welke doelen u wilt werken. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening thuis mogelijk: van het coachen van u als ouder in de opvoeding tot intensieve vormen van gezinsbegeleiding.

  Soms is tijdelijk meer nodig
  Soms is alleen hulp thuis niet voldoende. Dan kijken we samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw kind tijdelijk elders te begeleiden. De hulpverlening thuis kan dan bijvoorbeeld worden uitgebreid met hulp op een van onze locaties. Ook kunnen wij aanvullende trainingen en therapieën bieden.

 • Het gaat niet goed met mijn kind, hoe krijg ik hulp?

  Het gaat niet goed met mijn kind, hoe krijg ik hulp?

  Ieder kind ontwikkelt zich anders en in zijn eigen tempo. Als ouder weet u vaak precies wanneer het niet goed gaat met uw kind. Misschien is uw peuter heel druk en vaak verdrietig of angstig. Of maakt uw kind moeilijk vriendjes en vriendinnetjes en luistert hij slecht naar volwassenen. Misschien spijbelt uw puber vaak. Of maakt u zich zorgen over uw bijna volwassen kind, omdat hij of zij geen werk heeft. Als u vragen heeft over opgroeien en opvoeden en er zelf (even) niet uitkomt, kunt u een beroep doen op Pactum. We zijn er voor u, uw kind en uw gezin.

  Hoe eerder, hoe beter
  Hulp vragen bij de opvoeding is geen gemakkelijke stap. Toch zijn we blij als u zo vroeg mogelijk aan de bel trekt. Dan werkt onze hulp namelijk het beste.

 • Hoe kan ik me aanmelden?

  Hoe kan ik me aanmelden?

  Om u te kunnen aanmelden voor hulp van Pactum heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts, het wijkteam in uw buurt, Centrum voor Jeugd en Gezin of Jeugdbescherming.

 • Wat zijn de kosten voor hulp van Pactum?

  Wat zijn de kosten voor hulp van Pactum?

  Meestal kost de hulpverlening van Pactum u niets. De kosten worden betaald door de overheid en uw zorgverzekering.

 • Is er een wachtlijst of kan de hulp direct starten?

  Is er een wachtlijst of kan de hulp direct starten?

  Soms kan de hulpverlening niet meteen starten. Hoe lang de wachtlijsten zijn, verschilt van moment tot moment. Pactum doet er alles aan om ouders zo snel mogelijk te helpen. Als u zich aanmeldt, krijgt u een vaste hulpverlener toegewezen. Hij of zij kan u actuele informatie geven. Ook kunt u met uw hulpverlener vast kijken wat Pactum voor u kan doen vóór de hulp begint.

 • Hoe zit het met mijn privacy?

  Hoe zit het met mijn privacy?

  Pactum betrekt jongeren en ouders zoveel mogelijk bij de hulp. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens. We geven alleen informatie aan andere hulpverleners als die rechtstreeks bij de hulp betrokken zijn. En we geven nooit zonder toestemming van ouders en/of jongeren informatie aan anderen, tenzij de wet ons dat verplicht. Soms moeten we informatie verstrekken aan anderen, zoals de Inspectie Jeugdzorg.

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

  Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

  We doen onze uiterste best voor onze jongeren hun ouders en onze pleegouders. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit een fout maken, of nooit iets doen waarop u ons wilt aanspreken. Als u niet tevreden bent, vertel dit dan aan uw hulpverlener, zijn of haar leidinggevende of de directie van Pactum. U kunt uw klacht ook kenbaar maken door een mail te sturen naar klachtenfunctionaris@pactum.org Een medewerker neemt uw klacht dan in behandeling en maakt een afspraak voor een gesprek.

  Vindt u het spannend om over de klacht te praten? Dan kunt u iemand meenemen om u te steunen. U  kunt zich ook laten ondersteunen door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088 5551000. Zie ook de website www.akj.nl 

 • Ik wil meedenken over de hulp, heeft Pactum een cliëntenraad?

  Ik wil meedenken over de hulp, heeft Pactum een cliëntenraad?

  Pactum vindt het belangrijk om te weten wat u vindt van de hulp die u krijgt. Wij vragen u daarom tijdens en na beëindiging van de hulpverlening naar uw mening. Zo weten wij wat het effect is van de hulp die wij bieden en hoe tevreden u daarover bent. Uw antwoorden gebruiken wij om onze hulpverlening verder te verbeteren.

  Cliëntenraad

  De cliëntenraad is een groep ouders en jongeren die hulp krijgen van Pactum of in het verleden hulp hebben gehad. Zij denken en praten mee over het beleid en over de organisatie en de kwaliteit van onze hulpverlening. De cliëntenraad van Pactum behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en ouders die een beroep op ons doen.

  Meer weten?

  U bent van harte welkom om mee te praten in de cliëntenraad. Uw hulpverlener vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de ondersteuner van de cliëntenraad, telefoon 026 384 28 53 of e-mail cliëntenraad@pactum.org

 • Wat is de Verwijsindex? Informatie voor ouders

  Wat is de Verwijsindex? Informatie voor ouders

  De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van bijvoorbeeld Pactum of school, kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij uw zoon of dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om uw kind zo goed mogelijk te helpen

  Hoe werkt het?
  Soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij uw kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

  Bekijk de informatievideo over de werking van de MULTIsignaal Verwijsindex.

 • Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Kennismaken met onze locatie in Zetten en voorbereiden op een plaatsing in een open groep of JeugdzorgPlus

  Pactum beschikt over een campus met verschillende behandelgroepen en faciliteiten in Zetten. Ons terrein voor jeugdzorgPlus en open groepsbehandeling ligt in een natuurrijke omgeving. Wil je alvast meer weten over ons terrein en de faciliteiten?

  Je vindt hier ook alle formulieren, documenten en informatie die nuttig zijn bij de voorbereiding op een plaatsing binnen JeugdzorgPlus of een Open groepsbehandeling bij Pactum.

  Ontdek meer

Staat uw vraag hier niet bij?

Van vraag naar hulp

image description

Maak kennis met Pactum

image description

Neem contact op met onze zorgadviseurs

Nell Bezema

Zorgadviseur

Petra Wienholts

Zorgadviseur

Manita Roose

Zorgadviseur

Annie Brouwer

Zorgadviseur

Ginger Schriever

Zorgadviseur