Sluiten Terug
Home / Pleegouderraad

Het inspraakorgaan en dé belangenbehartiger voor pleegouders van Pactum

Bekijk ook eens ons…

Pleegouderraad Jaaroverzicht 2021

Denk ook mee!

De Pleegouderraad van Pactum heeft op dit moment twee vacatures

Heeft u belangstelling om nu of misschien op termijn deel te nemen aan de Pleegouderraad?

Mail ons   Bekijk onze flyer

 

 

 • Waarom een pleegouderraad?

  Waarom een pleegouderraad?

  De Pleegouderraad is een inspraakorgaan van pleegouders binnen Pactum. Zij heeft als doel om de pleegzorg binnen Pactum te verbeteren, vanuit het perspectief van de pleegouders zelf. Daarmee versterkt de pleegouderraad de positie van pleegouders, én komt op voor hun gemeenschappelijke belangen.

  Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de ondersteuning die Pactum biedt beter kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van pleegouders en hun pleegkinderen.

 • Hoe werkt de pleegouderraad?

  Hoe werkt de pleegouderraad?

  De leden van de Pleegouderraad praten regelmatig met de bestuurder over het beleid en de organisatie van de pleegzorg. De Pleegouderraad heeft een eigen reglement. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken instemming of advies wordt gevraagd.

  Om goed advies te kunnen geven verzameld zij de wensen en ervaringen van pleegouders en informeert hen over alle belangrijke informatie en thema’s die voor hen van belang zijn.

 • Wat doet de pleegouderraad?

  Wat doet de pleegouderraad?

  De Pleegouderraad volgt het pleegzorgbeleid en andere beleids- en organisatorische veranderingen binnen Pactum kritisch. Zij bekijkt wat de gevolgen zijn voor de pleegouders van Pactum en adviseert vervolgens de directie van Pactum of de Raad van Bestuur (VIGO).

  De pleegouderraad vergadert zes keer per jaar en de onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • een verandering van de organisatiestructuur;
  • de jaarplanning van Pactum;
  • de klachtenregeling of andere wet- en regelgevingen voor pleegouders;
  • vergoedingsmogelijkheden voor pleegouders;
  • en de samenwerkingsovereenkomst.

  De pleegouderraad zoekt regelmatig contact met pleegouders om meningen en ideeën te verzamelen. Zij gaan hierbij enerzijds op zoek naar thema’s die leven bij pleegouders, om deze bij Pactum onder de aandacht te brengen. Anderzijds verzamelt de pleegouderraad informatie over pleegzorg in bredere zin, en brengt dit vervolgens onder de aandacht bij pleegouders.

  Wat we de afgelopen jaren hebben bereikt lees je in onze recente jaarverslagen?

Wij zijn benieuwd naar jouw mening!

Wat vindt u van de ondersteuning die Pactum u als pleegouder biedt? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Heeft u daar ideeën over of heeft u een onderwerp dat u graag eens met ons zou willen bepreken?

Wie zijn wij?

Maaike Ansems

Voorzitter Pleegouderraad

Sandra Klok

Algemeen lid

Rosalinda Brouwer

Algemeen lid

Will Bosch

Algemeen lid

Maria Quartero

Algemeen lid

Arend Rappoldt

Algemeen lid

Marloes Waltman

Ondersteuner Pleegouderraad

Meer weten over Pleegzorg?

image description

Maak kennis met Pactum

image description