Sluiten Terug
Home / Pleegzorg

Pleegouders: voor een veilig thuis waar kinderen en jongeren positieve groeistappen kunnen zetten.

Soms is de thuissituatie van een kind of jongere niet optimaal voor zijn of haar ontwikkeling. En soms vraagt de opvoeding meer kennis en kunde van ouders dan gewoon is. Voor deze kinderen en jongeren die behoefte hebben aan een veilig, passend en gezinsgericht thuis zijn pleegouders onmisbaar! Als pleegouders neemt u een kind op in uw gezin tot de ouders de zorg zelf weer aankunnen. Voor u misschien heel gewoon, voor hen heel bijzonder.

 

Vanaf 1 januari 2022 gaan Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg samen verder als één organisatie voor de jeugd, samen zijn wij Pactum.

 

“Het voelt goed als je iets voor een ander doet”

Het huis van Ellen (46) en Rob (43) heeft een ruime woonkeuken. Gelukkig maar, want behalve hun eigen drie kinderen zitten er meestal ook nog drie pleegkinderen aan de eettafel. Rob: “Niet iedereen heeft het goed thuis. We vinden het fijn dat we iets kunnen betekenen voor een kind in nood. En we vinden het belangrijk om onze eigen kinderen mee te geven dat het goed voelt als je iets voor een ander doet. Ook al is dat niet altijd makkelijk. Je moet aan elkaar wennen en je bouwt een band op. Het moeilijkste is afscheid nemen als een kind weer teruggaat naar zijn ouders. Een kind hoort bij z’n ouders. Maar kan dat even niet, dan staat onze deur wagenwijd open.”

Alvast wat informatie over pleegzorg

 • Wat is pleegzorg?

  Wat is pleegzorg?

  Pleegzorg is de zorg voor een kind van een ander zo veel en zo lang als het nodig is, aansluitend bij de hulpvraag van ouders.

  Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet (alleen) door de eigen ouders maar (ook) door pleegouders verzorgd en opgevoed. Pleegkinderen blijven de wettelijke kinderen van hun ouders.

  Lees hieronder verder en ontdek welke vormen van pleegzorg er mogelijk zijn.

 • Kan iedereen pleegouder worden? Welke vormen zijn er?

  Kan iedereen pleegouder worden? Welke vormen zijn er?

  In principe kan elke gezinssituatie in aanmerking komen voor pleegouderschap. Aan de samenstelling van uw gezin zijn geen eisen verbonden. Ook als u uit het directe netwerk van een kind komt, kunt u pleegouder worden. Lees hieronder welke vormen en soorten van pleegzorg mogelijk zijn.

  Netwerkpleegzorg

  In deze vorm van pleegzorg gaat het over pleegouders die direct uit het netwerk van een kind komen. De pleegouders zijn dan bijvoorbeeld de opa en/of oma, maar kunnen ook de buren, of de ouders van een vriendje of vriendinnetje. Belangrijk is dat er al een band is met het kind en/of de ouders. Dit kan een goede en voor het kind vertrouwde oplossing zijn.

  Bestandspleegzorg

  Er zijn pleegouders die zich bij Pactum hebben aangemeld, zonder directe vraag van een pleegkind. Deze pleegouders worden goed voorbereid op het pleegouderschap. Met behulp van een nauwkeurig matching worden pleegouders gekoppeld aan een pleegkind, wanneer deze vraag zich voordoet.

  Kindgericht werven met Pleegzorg Dichtbij

  Met ons specifieke project werven wij kindgericht. Voor kinderen die hiervoor bij ons worden aangemeld zoeken wij pleeggezinnen in een voor hen vertrouwde omgeving!

 • Welke varianten van pleegzorg zijn er?

  Welke varianten van pleegzorg zijn er?

  Crisispleegzorg

  Crisispleegouders zorgen voor acute opname voor een pleegkind in een directe crisissituatie. Er is meestal sprake van een directe uithuisplaatsing vanwege een dreigende of onveilige situatie. De eerste opvang is er dan ook op gericht om het kind een veilige omgeving te bieden waar het kind tot rust kan komen. Deze opvang kan enkele weken, maar soms ook enkele maanden duren.

  Deeltijd-, weekend- of vakantie pleegzorg

  Een kind brengt een of meerdere weekenden per maand en of vakanties door in een pleeggezin. Soms brengt het pleegkind in deze vorm van pleegzorg ook enkele dagen in de week door bij het pleeggezin en gaat dan vanuit hier naar school. Verder woont het pleegkind gewoon nog thuis bij ouders.

  Reguliere pleegzorg

  Deze pleegouders nemen een kind op in hun gezin, wanneer het pleegkind niet meer thuis kan wonen. Pleegzorg duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. De pleegouders bieden tijdelijk een plek aan een kind. Het uitgangspunt is dat het kind weer terug kan naar de eigen ouders, wanneer dit weer verantwoord en mogelijk is.

Ouderschap is en blijft het exclusieve recht van ouders, ook als hun kind in een pleeggezin woont. Pleegouders delen de opvoedtaak met ouders.

 

Over matching…

Een pleeggezin zoeken dat het beste aansluit bij de hulpvraag van het kind. Dat is matching!

 • We willen ouders graag vanaf het begin betrekken?

  We willen ouders graag vanaf het begin betrekken?

  Daar waar mogelijk betrekken wij ouders vanaf het begin van de zoektocht naar passende pleegouders.

  We nemen ouders mee in wat ze kunnen en mogen verwachten van het matchingstraject.

  Ook gaan we in gesprek met de ouders om het beeld van het kind helder te krijgen. En we gaan samen op zoek naar de relevante achtergrondinformatie van het gezin.

   

  “Wat vinden ouders belangrijk voor hun kind bij de keuze van het pleeggezin?

 • Waar kijken we naar bij het vinden van geschikte pleegouders?

  Waar kijken we naar bij het vinden van geschikte pleegouders?

  Wij kijken nauwkeurig naar de competenties en de affiniteit die potentiële pleegouders hebben ten aanzien van de hulpvraag van het kind.

 • Er is een match, we gaan samen op zoek naar de klik.

  Er is een match, we gaan samen op zoek naar de klik.

  Ouders gaan waar mogelijk kennis maken met pleegouders. Het is belangrijk dat er een klik ontstaat. Nadien maakt het pleegkind in het bijzijn van de ouders kennis met de pleegouders. Ook hier is de verbinding van groot belang.

  Pas wanneer we dit met elkaar hebben gerealiseerd, is er sprake van een geslaagde match.

Wat doen wij?

 • Wij zoeken pleeggezinnen

  Nauwkeurig zoeken we naar passende pleeggezinnen.

  Pleegouder worden doet u natuurlijk niet zomaar. U wilt graag weten wat er van u wordt verwacht en wat u van ons kunt verwachten. Wij helpen u graag ontdekken of pleegzorg bij u past.

  Stap voor stap begeleiden we nieuwe pleegouders om een pleegkind op te nemen in hun gezin.

 • Kindgericht werven in de vertrouwde omgeving

 • Wij begeleiden pleeggezinnen

  Als Pleegouder stelt u uw huis en hart open voor kinderen die vaak veel hebben meegemaakt.

  Pactum ondersteunt u daarin met begeleiding op maat, trainingen, ondersteuningsdocumenten, inspraakmogelijkheden, kennis-uitwisseling en inspiratie!

   

 

Luister naar (crisis)pleegouder Arien

Arien vertelt over het crisispleegouderschap. Er kwam een kindje bij haar in crisis, maar Arien besloot haar langer in huis te nemen. Naast haar pleegkind, heeft Arien een biologische dochter.

 

 

Meer Pactum Podcast

Staat uw vraag er niet bij?

Geen probleem, we helpen je graag.

Bel tijdens kantooruren via: 088 19 91 299

Of vul het formulier in.

 • Om je vraag beter en sneller te kunnen beantwoorden is het handig om de woonplaats te weten. Vul hier daarom je eigen woonplaats in als je een vraag hebt voor jezelf of de woonplaats van desbetreffend kind/jongere als je een vraag hebt voor iemand anders.
  Ik heb kennisgenomen van het privacybeleid en ga akkoord met het gebruik van de door mij ingevoerde persoonsgegevens, zodat Pactum mijn vraag kan beantwoorden en/of contact met mij kan opnemen