Sluiten Terug
Home / Wachttijden

Wachttijden

We doen onze uiterste best om kinderen, jongeren en ouders die een beroep op ons doen zo snel mogelijk te helpen. Soms kunnen we die hulp helaas niet direct bieden, maar is er een wachttijd. We kijken dan samen wat we in de tussentijd kunnen doen en hoe het veilig blijft. 

Spoed?

Neem als sprake is van een spoedsituatie contact op met de lokale toegang van de gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociaal wijkteam) of de (huis)arts. Zij kunnen contact opnemen met onze bureaudienst Spoedzorg (ook te bereiken via 088 – 19 91 299).

 

Hieronder staan de geschatte, gemiddelde wachttijd per hulpvorm in weken. Neem voor vragen over de wachttijden contact op met onze zorgcoördinatoren, bel 088 19 91 299 of mail zc@pactum.org.

Product

Gemiddelde wachttijd in weken

Gezinsondersteuning en -behandeling 6 tot 8
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) 4 tot 6
Omgangsbemiddeling 4 tot 5
De-Escalatie bij EchtScheidingen (DEES) 1 tot 3
Dagbehandeling jonge kind 1 tot 2
Dagbehandeling 12+ 1
Pleegzorg in weekend/vakantie 2 tot 5
Fasehuis 12 tot 18
Leerhuis 8 tot 16
Kleinschalige intensieve behandelgroep (KIB) in Lochem 4 tot 5
Behandelcentrum in Lochem 12 tot 16
Kamer TrainingCentrum (KTC) 12 tot 16
Logeren 4 tot 5
Observatie en diagnostiek 20 tot 24
Individuele therapieën, behandelingen en trainingen 8 tot 12