Sluiten Terug
Home / Word pleegouder / Pleegzorg dichtbij

Kindgericht werven; pleegzorg in een voor hen vertrouwde omgeving!

Wanneer een kind (tijdelijk) niet geheel of gedeeltelijk thuis kan wonen, dan is een pleeggezin voor de meeste kinderen het beste alternatief. Een kind laten opgroeien in een gezinssituatie, in zijn of haar eigen omgeving en gemeente. Dat is Pleegzorg Dichtbij, en dat is ons gezamenlijk streven!

 Pleegzorg Dichtbij in kaart  |   Direct interesse tonen

 

 • Aansluiten bij de achtergrond en de vertrouwde omgeving van het kind

  Aansluiten bij de achtergrond en de vertrouwde omgeving van het kind

  Bij kindgericht werven wordt er actief naar een passend gezin gezocht voor deze kinderen. Een gezin dat aansluit bij de achtergrond van het kind en de ouders. Bij voorkeur bevindt dit gezin zich zowel inhoudelijk als geografisch in de omgeving van een kind.

  Voor de kinderen gaat dit betekenen dat ze hun leven zo normaal mogelijk kunnen gaan leiden in een voor hen vertrouwde omgeving.

 • Het actieve netwerk rond een specifiek kind groter maken

  Het actieve netwerk rond een specifiek kind groter maken

  Met kindgericht werven maken we op maat van precies dat ene kind actief het netwerk groter. We gaan op zoek naar potentiële pleegouders die zich aangesproken voelen door het profiel van juist dit betreffende kind en zijn of haar ouders.

  Een belangrijk verschil met netwerkpleegzorg is dat het niet gaat om het bestaande netwerk van het kind. In dat bestaande netwerk is namelijk al een oplossing gezocht en helaas niet gevonden.

  Het verschil met bestandspleegzorg is dat het ook niet gaat om aspirant pleegouders, die zich al in de ‘kaartenbak’ van een pleegzorgaanbieder bevinden.

 • Zoeken én vinden in het maatschappelijk netwerk

  Zoeken én vinden in het maatschappelijk netwerk

  Met kindgericht werven gaan we actief op zoek binnen bijvoorbeeld een school, club of sportvereniging waar een kind lid is. Wanneer we een pleeggezin zoeken voor een 8-jarig meisje dat gek is op paarden, gaan we proactief en persoonlijk in gesprek met mensen van de plaatselijke manege.

  Dit voelt voor de mensen die we benaderen anders; wanneer iemand een beeld heeft bij een kind verlaagt dat de drempel om pleegouder te worden. We doen alles wat nodig is om voor een kind een thuis te vinden. We stoppen pas wanneer we deze fijne, passende plek hebben gevonden.

  In andere delen van het land blijkt deze manier van werven al erg succesvol. Door deze manier van werken ontstaat er een groot netwerk en veel kennis en ervaring. Wij verwachten zo nog meer kinderen in een pleeggezin te kunnen laten wonen.

 • Welke varianten van pleegzorg zijn er?

  Welke varianten van pleegzorg zijn er?

  Crisispleegzorg

  Crisispleegouders zorgen voor acute opname voor een pleegkind in een directe crisissituatie. Er is meestal sprake van een directe uithuisplaatsing vanwege een dreigende of onveilige situatie. De eerste opvang is er dan ook op gericht om het kind een veilige omgeving te bieden waar het kind tot rust kan komen. Deze opvang kan enkele weken, maar soms ook enkele maanden duren.

  Deeltijd-, weekend- of vakantie pleegzorg

  Een kind brengt een of meerdere weekenden per maand en of vakanties door in een pleeggezin. Soms brengt het pleegkind in deze vorm van pleegzorg ook enkele dagen in de week door bij het pleeggezin en gaat dan vanuit hier naar school. Verder woont het pleegkind gewoon nog thuis bij ouders.

  Reguliere pleegzorg

  Deze pleegouders nemen een kind op in hun gezin, wanneer het pleegkind niet meer thuis kan wonen. Pleegzorg duurt zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. De pleegouders bieden tijdelijk een plek aan een kind. Het uitgangspunt is dat het kind weer terug kan naar de eigen ouders, wanneer dit weer verantwoord en mogelijk is.

 • Kindgericht werven in zorgregio Midden IJssel / Oost Veluwe

  Kindgericht werven in zorgregio Midden IJssel / Oost Veluwe

  Wij zijn op zoek naar pleeggezinnen in de gemeenten:

  • Apeldoorn
  • Brummen
  • Epe
  • Hattem
  • Heerde
  • Lochem
  • Voorst
  • Zutphen

Ons team Pleegzorg Dichtbij

Henk Boerdam

Contactpersoon pleegzorg dichtbij

Linda Manning

Contactpersoon pleegzorg dichtbij

Volg Pleegzorg Dichtbij ook via…

   

Met Kindgericht Werven op zoek naar ‘Pleegzorg Dichtbij’.

 

Het aanmeldproces, voorwaarden & ondersteuning

 • Interesse in Pleegzorg Dichtbij, en dan?

  Interesse in Pleegzorg Dichtbij, en dan?

  Laat uw gegevens achter wanneer u interesse heeft gekregen om pleegouder te worden door een oproep vanuit Pleegzorg Dichtbij. Gebruik dan het formulier hier op deze pagina.

  Een van onze contactpersonen zal u vervolgens zelf benaderen. Henk of Linda zal contact met u opnemen om te horen wat uw motivatie is, wat meer toe te lichten over het kind en de bijbehorende vraag en om meer uitleg te geven over pleegzorg in het algemeen en het traject van Pleegzorg Dichtbij.

  Bent u een match, dan komen we graag langs om meer informatie te geven. Wanneer er een potentiële match lijkt te zijn, zal Henk of Linda bij u thuis langskomen om meer informatie te geven over het verloop van het traject, de voorwaarden die horen bij het pleegouderschap en om wat meer te vertellen over het kind waarop u heeft gereageerd. De informatie over het kind is in deze fase van het traject nog volledig anoniem. In dit gesprek worden ook de zes kerncompetenties besproken en de thema’s die van belang zijn binnen pleegzorg.

  Binnen Pactum houden we intern overleg. Wij evalueren het perspectief voor de eventuele plaatsing binnen uw gezin.

  Er wordt gestart met het gezinsonderzoek. wanneer dit allemaal akkoord is. Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd door Henk of Linda en zal maximaal 13 weken duren. In dit onderzoek worden u en uw gezin gescreend om te kijken of Pactum de formalisatie van de pleegzorgplaatsing goed kan verantwoorden.

 • Er is een match! Dan kunnen we u officieel aanmelden als pleegouder.

  Er is een match! Dan kunnen we u officieel aanmelden als pleegouder.

  Na een positieve Match en een geslaagd vooronderzoek, zullen we samen een aantal zaken moet regelen om uw aanmelding als pleegouder gereed te maken:

  • We zullen u een aantal formulieren toesturen. Deze dient u in te vullen en aan ons terug te sturen.
  • Pactum vraagt tegelijkertijd een Verklaring van Geen Bezwaar aan.
  • Pactum start het gezinsonderzoek.
  • Wanneer dit onderzoek positief wordt afgerond, zal er een kennismaking met het kind, zijn of haar ouders en eventueel andere betrokkenen plaatsvinden.
  • Bij een positieve kennismaking en akkoord van zowel u als pleeggezin, als ook het akkoord van ouders en/of betrokkenen/ gezaghebbenden zal de pleegzorg geformaliseerd worden en krijgt u de begeleiding van een pleegzorgmedewerker en heeft u maandelijks recht op de pleegvergoeding.
 • Wat is er nog meer nodig om pleegouder(s) te kunnen worden?

  Wat is er nog meer nodig om pleegouder(s) te kunnen worden?

  • Minimaal 21 jaar zijn.
  • Een stabiele gezinssituatie.
  • Beschikken over een eigen kamer voor het pleegkind.
  • Opvang door derden, zoals een BSO of gastouder, beperkt houden.
  • Uitgangspunt is plaatsing van een pleegkind onder de leeftijd van het eigen jongste kind.
  • Instemming en invulling geven aan het hulpverleningsplan.
  • Een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) voor alle 12+ huisgenoten.
 • Specifieke kwaliteiten en competenties

  Specifieke kwaliteiten en competenties

  Deze kerncompetenties zijn opgenomen vanuit het landelijk kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 2019.

  • Openheid en duidelijkheid;
  • Samenwerken en delen van opvoederschap met ouders;
  • Jeugdigen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen;
  • Jeugdigen helpen hun gedrag te veranderen op basis van het versterken van de eigen krachten en het aanboren van talenten en mogelijkheden van de jeugdige;
  • Kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op hun eigen situatie heeft;
  • Veiligheid: het bieden van een veilige leefomgeving aan een pleegkind.
 • Bij Pactum kunnen pleegouders zich constant ontwikkelen!

  Bij Pactum kunnen pleegouders zich constant ontwikkelen!

  Als startende pleegouders krijgt u met een pleegzorgplaatsing de tijd en ruimte te mogen leren, ontdekken en ervaren. Zo kunt u uw competenties en vaardigheden verder ontwikkelen die in het pleegouderschap belangrijk zijn. Wij zullen u hierin actief ondersteunen.

  Begeleiding op maat

  Wij wijzen wij u een pleegzorgwerker toe. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Hij of zij zal u onder andere adviseren, concreet ondersteunen of bruikbare tips en tools aanrijken.

  Training

  Met trainingen op verschillende thema’s blijven wij u daarnaast graag verrijken. In onze basistraining leert u meer over: Samenwerken in de pleegzorg, Omgaan met verliezen en trauma in de  pleegzorg, Hechting en hechting i.c.m. gedrag, Loyaliteit, Ontwikkelingstaken van kinderen, De betekenis van het pleegouderschap.

  Daarnaast zal er jaarlijks een aanvullend trainingsprogramma worden aangeboden, waarvoor u zich naar wens en behoefte kunt aanmelden.

  Uitwisseling met andere pleegouders

  Pactum faciliteert verschillende pleegoudergroepen. Hier worden ervaringen en praktische tips met elkaar uitgewisseld.

__

Interesse?

Ja, ik heb interesse in het pleegouderschap naar aanleiding van jullie zoektocht naar een geschikt pleeggezin voor één van de bovenstaande kinderen.

En ik wil graag meer weten over Pleegzorg Dichtbij.

  Ik heb kennisgenomen van het privacybeleid en ga akkoord met het gebruik van de door mij ingevoerde persoonsgegevens, zodat Pactum mijn vraag kan beantwoorden en/of contact met mij kan opnemen