Sluiten Terug
Home / Over Pactum

Over Pactum

Iedereen heeft het recht te kunnen opgroeien in een veilige omgeving en een eigen toekomst vorm te geven. Maar soms zijn er omstandigheden die dat moeilijk maken; bij jezelf of bij je omgeving. Dan is Pactum er voor jou.

Wij helpen kinderen, jongeren en gezinnen met passende behandeling om positieve groeistappen te zetten. Dit doen we samen met het zorgnetwerk en de mensen die dicht bij hen staan. Door onze creatieve benadering is geen hulpvraag is te moeilijk. Pactum gaat door tot er een oplossing is.

Als het kan doen we dit bij de jongere of het kind thuis of in onze dagbehandeling. En als dat voor kortere of langere tijd niet lukt, zoeken we naar een passend thuis binnen onze pleegzorg of in één van onze huizen. Zodat iedereen, vanuit een veilige omgeving en met de juiste behandeling, kan toewerken naar een eigen plek in de samenleving.  

Jouw toekomst, jouw plek, jouw leven!

 

 

Vanaf 1 januari 2022 gaan Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg samen verder als één organisatie voor de jeugd, samen zijn wij Pactum.

 

Meer over ons

 • Passende zorglijnen zijn afgestemd op de hulpvraag

  Passende zorglijnen zijn afgestemd op de hulpvraag

  We creëren zorglijnen met de juiste combinatie van behandelingen voor iedere hulpvraag. Een passende zorglijn is afgestemd op kenmerken van het kind, de jongere, het gezin en de omgeving. Samen met lokale toegang en ketenpartners en met zoveel mogelijk inbreng van het kind of de jongere en het gezin, bepalen we welke zorglijn het beste past. We starten de zorglijn vervolgens met een zorgvorm in de juiste zorgzwaarte.

  Meer over zorgvormen

 • Samenwerken in netwerken

  Samenwerken in netwerken

  Pactum is een echte netwerkorganisatie. Wij hebben de ambitie om door samenwerking met partners een netwerk te creëren dat cliënten optimaal ondersteunt. We zoeken deze samenwerking dan ook actief op en bouwen bestaande relaties verder uit. Om passende trajecten te bieden werkt Pactum samen met lokale en regionale organisaties uit de jeugd-GGZ, jeugd-LVB, onderwijs en verslavingszorg.

  We zetten onze behandeling zoveel mogelijk in de omgeving in van het kind, de jongere en het gezin. Thuis, maar ook op scholen, kinderdagverblijven, sportscholen, et cetera. Tijdens het hulpverleningstraject werken de jeugdigen, gezinsleden en hulpverleners samen met hun netwerk, met gemeenten en hun lokale zorgtoegang, maar ook met lokale en landelijke ketenpartners, zoals jeugd-GGZ, jeugd-LVB, onderwijs en verslavingszorg.

  Samen kunnen we betere hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zodat zij op eigen kracht verder kunnen.

  Samen doen wat werkt!

 • Locaties door heel zuid en oost Nederland

  Locaties door heel zuid en oost Nederland

  Pactum biedt ambulante hulp aan in de regio’s Twente, Centraal Gelderland, Noord-Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe, IJsselland en Achterhoek. Vanaf 2022 bieden wij ook in Brabant en Noord en Midden Limburg verschillende zorgvormen aan.

  En op het gebied van JeugdzorgPlus of open groepsbehandeling bedienen we ook de regio’s Food Valley, Maasdriel en Zaltbommel, Rijk van Nijmegen, Wijchen, Rivierenland, Flevoland en de regio Zuid (provincies Limburg, Brabant en Zeeland). 

  Wij hebben in deze regio’s verschillende locaties waar wij hulp bieden. Daarnaast hebben wij verschillende regiokantoren en een centraal bureau. Bekijk hieronze Locaties.

 • Midden in de samenleving georganiseerd

  Midden in de samenleving georganiseerd

  De hulpverleners van Pactum werken op plekken waar gezinnen en jeugdigen toch al komen: in de buurt, op school, in het wijkgebouw of het gezondheidscentrum. We zijn dus altijd in de buurt en kunnen snel de hulp bieden die nodig is. En als het noodzakelijk is, kunnen we opschalen en hulp bieden in een van onze huizen. 

  Pactum kent weinig bestuurslagen. Ook onze leidinggevenden, regiomanagers en directie staan daardoor dicht bij jeugdigen en hun ouders. 

 • Over onze directie en de Raad van Bestuur van VIGO

  Over onze directie en de Raad van Bestuur van VIGO

  Bettie Ubels is directeur a.i. van Pactum en Marianne Ottevanger is adjunct-directeur. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur van VIGO. Die bestaat uit Jolande Tijhuis, Hans Hendrikx en Michiel Heerkens. 

  Hiermee maakt Pactum deel uit van VIGO, samen metde Rooyse Wissel,Vincent van Gogh en Centiv. 

 • Wij zijn een ANBI-instelling, wat zijn onze gegevens en inkoopvoorwaarden?

  Wij zijn een ANBI-instelling, wat zijn onze gegevens en inkoopvoorwaarden?

  Pactum is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. 

  • Fiscaal nummer (BTW): NL 8015.95.071 B01
  • KVK nummer: 41055988
  • IBAN: NL94RABO0133951774

  voor meer over de ANBI gegevens?

   

 • Hoe bewaken wij onze kwaliteit?

  Hoe bewaken wij onze kwaliteit?

  We hechten veel waarde aan een goede kwaliteit van onze hulpverlening. Pactum heeft voor de totale hulpverlening, jeugdzorg en welzijn, het ISO-certificaat behaald.

  Audits 

  In- en externe audits zorgen voor een continue verbetering van de kritische werkprocessen en de kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen. Bij belangrijke veranderingen in onze werkprocessen worden de Cliëntenraad (ouders), de Jongerenraad en de Ondernemingsraad betrokken. 

  Meldcode huiselijk geweld 

  De Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat Pactum een Meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Pactum heeft het Keurmerk Meldcode van LVAK omdat wij ons protocol omtrent de Meldcode succesvol hebben laten toetsen. 

  Zorg en veiligheidshuis 

  Pactum neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Partijen werken daarin samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domeinoverstijgende probleemsituaties. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol.

 • Onderzoek en ontwikkeling

  Onderzoek en ontwikkeling

  Pactum doet continu onderzoek naar de kwaliteit en de effecten van de hulpverlening. Doelrealisatie en effectmeting zijn integrale onderdelen van onze werkwijze. We luisteren goed naar de jongeren en ouders die we helpen. En we meten continu de tevredenheid van onze cliënten en kenmerken van onze doelgroep. Hierdoor zijn we in staat om ons hulpaanbod steeds verder te verbeteren. 

  Op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en opleiding werken we intensief samen met HBO-instellingen en universiteiten. Binnen VIGO trekken we samen op in trajecten en in het Kennis Expertise en Innovatie centrum.

Onze regiomanagers

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Marian Klein Hesselink

Regiomanager Ambulant

Liselotte Heijting

Regiomanager Pleegzorg

Fahid Alizzi

Aandachtsgebied Verblijf

Op de hoogte blijven?

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Pactum.

 • Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.