Sluiten Terug
Home / Over Pactum

Over Pactum

Pactum biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp bij opgroeien en opvoeden. Zodat ‘thuis’ voor iedereen weer veilig wordt én blijft. We zijn een echte netwerkorganisatie. Hierbij werken we nauw samen met gemeenten en hun lokale toegang, maar ook met lokale en landelijke ketenpartners. Samen kunnen we betere hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zodat zij op eigen kracht verder kunnen.

Dichtbij, effectief en samen

Tijdens het hulpverleningstraject werken de jeugdigen, gezinsleden en hulpverleners samen met hun netwerk en eventuele ketenpartners. We zetten de hulp zoveel mogelijk in de omgeving in van het kind, de jongere en het gezin. Thuis, maar ook op scholen, kinderdagverblijven, sportscholen, et cetera. Zo werken we dichtbij, effectief en samen aan de beste hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Locaties Pactum

Pactum biedt hulp aan in de regio’s Twente, Centraal Gelderland, Noord-Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe, IJsselland en Achterhoek. Wij hebben in deze regio’s verschillende locaties waar wij hulp bieden. Daarnaast hebben wij drie regiokantoren. Bekijk onze regiokantoren.

Hoe is Pactum georganiseerd?

De hulpverleners van Pactum werken op plekken waar gezinnen en jeugdigen toch al komen: in de buurt, op school, in het wijkgebouw of het gezondheidscentrum. We zijn dus altijd in de buurt en kunnen snel de hulp bieden die nodig is.

Pactum kent weinig bestuurslagen. Ook onze leidinggevenden, regiomanagers en directie staan daardoor dicht bij jeugdigen en hun ouders.

Directie Pactum

Bettie Ubels is interim directeur van Pactum. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep. Die bestaat uit Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen.

ANBI

Pactum is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling.

Kwaliteit

We hechten veel waarde aan een goede kwaliteit van onze hulpverlening. Pactum heeft voor de totale hulpverlening, jeugdzorg en welzijn, het HKZ-certificaat behaald.

De Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat Pactum een Meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Pactum heeft het Keurmerk Meldcode van LVAK omdat wij ons protocol omtrent de Meldcode succesvol hebben laten toetsen.

CONRISQ Groep

Pactum maakt sinds 1 juli 2013 deel uit van de CONRISQ Groep, samen met de Ottho Gerhard Heldringstichting, Bijzonder Jeugdwerk, Rubicon Jeugdzorg en de Rooyse Wissel.

Onderzoek en ontwikkeling

Pactum doet continu onderzoek naar de kwaliteit en de effecten van de hulpverlening. Doelrealisatie en effectmeting zijn integrale onderdelen van onze werkwijze. We luisteren goed naar de jongeren en ouders die we helpen. Hierdoor zijn we in staat om ons hulpaanbod steeds verder te verbeteren.

Op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en opleiding werken we intensief samen met HBO-instellingen en universiteiten. Binnen de CONRISQ Groep trekken we samen op in trajecten en in het Kennis Expertise en Innovatie centrum: CONRISQ KEI.

Onze regiomanagers

Alina de Lange

Aandachtsgebied Verblijf

Marian Klein Hesselink

Aandachtsgebied Ambulant

Liselotte Heijting

Aandachtsgebied Pleegzorg

Rianda Krol

Aandachtsgebied Dagbehandeling

Bart Vroom

Aandachtsgebied 16+

Op de hoogte blijven?

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Pactum. Deze nieuwsbrief komt 6 keer per jaar uit.
  • Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.