Sluiten Terug
Home / Voor pleegouders

Pleegouders en pleegzorg

Als pleegouders neemt u een kind op in uw gezin tot de ouders de zorg zelf weer aankunnen. Voor u misschien heel gewoon, voor hen heel bijzonder. Want u stelt uw huis en hart open voor kinderen die vaak veel hebben meegemaakt.

Pactum wil u hier graag bij ondersteunen. Op deze pagina vindt u ondersteunende documenten, trainingsaanbod, contactinformatie voor directe pleegzorgbegeleiding en nog veel meer!

Let op: woonplaatsbeginsel Jeugdwet verandert in 2022

 

Vanaf 1 januari 2022 gaan Pactum, Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg samen verder als één organisatie voor de jeugd, samen zijn wij Pactum.

 

Ben je pleegouder bij voormalig Rubicon?

Voor de regelingen die gelden voor Noord- en Midden-Limburg:

Klik hier

 

“Ik ben oma en moeder tegelijk”

De zoon en schoondochter van Ans (58) kunnen zelf niet voor hun zoontje Bas zorgen. Ans: “Ze kunnen door hun verslaving al niet voor zichzelf zorgen, laat staan voor een kind. Ze kregen thuis hulp van Pactum, maar dat was niet voldoende. Samen hebben we besloten dat Bas bij mij zou komen wonen. Dat is nu zo’n drie jaar geleden. Bas ziet zijn ouders een paar keer per week. Ik ben oma en moeder tegelijk en dat vind ik wel eens moeilijk. Gelukkig krijg ik als netwerkpleegouder hulp van Pactum. Mijn pleegzorgbegeleider bracht mij op het idee om één keer in de week een echt oma-dingetje met Bas te doen. Dan gaan we samen kliederen: koekjes bakken, knutselen of buiten door de regen lopen…Van die momenten geniet ik volop!”

Platform pleegzorg.nl: alles voor elkaar.

Ontdek de wereld van pleegzorg. ontwikkel jezelf als pleegouder en ontmoet andere pleegouders in een besloten omgeving.

 

Veel gestelde vragen

 • Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?

  Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?

  Ouderschap is en blijft het exclusieve recht van ouders, ook als hun kind in een pleeggezin woont. Ouders blijven daarom een belangrijke rol spelen. Zo hebben zij onder andere recht op contact met – en informatie over hun kind. Pleegouders delen de opvoedtaak met ouders. We betrekken hen dan ook bij het opstellen van het hulpverleningsplan. Hierin zijn termijnen en doelen van de hulpverlening vastgelegd. Ook afspraken, zoals een bezoekregeling, nemen we samen op in het plan.

  Goede communicatie en samenwerking zijn voor een pleegkind belangrijk. De pleegzorgwerker helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken

 • Welke kosten en vergoedingen krijg ik voor pleegzorg?

  Welke kosten en vergoedingen krijg ik voor pleegzorg?

  Pleegouders ontvangen een vergoeding voor pleegzorg bij een officiële pleegzorgplaatsing. Deze vergoeding is in principe kostendekkend en wordt niet gezien als inkomen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van een pleegkind. Een toeslag is mogelijk als pleegouders extra kosten maken bij crisisopvang of wanneer er drie of meer pleegkinderen in een gezin wonen. Met de Financiële Wegwijzer en het bijbehorende stroomschema geven we u helderheid over de kosten en de vergoedingen waar u als pleegouder mee te maken kunt krijgen. Deze Wegwijzer geldt vanaf 1 april 2018. Pactum evalueert de wegwijzer jaarlijks en stelt daar waar nodig bij. De actuele versie kunt u downloaden onder ‘Belangrijke informatie pleegouders’.

 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

  Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

  We doen onze uiterste best voor onze jongeren hun ouders en onze pleegouders. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit een fout maken, of nooit iets doen waarop u ons wilt aanspreken. Als u niet tevreden bent, vertel dit dan aan uw hulpverlener, zijn of haar leidinggevende of de directie van Pactum. U kunt uw klacht ook kenbaar maken door een mail te sturen naar klachtenfunctionaris@pactum.org Een medewerker neemt uw klacht dan in behandeling en maakt een afspraak voor een gesprek.

  Vindt u het spannend om over de klacht te praten? Dan kunt u iemand meenemen om u te steunen. U  kunt zich ook laten ondersteunen door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088 5551000. Zie ook de website www.akj.nl 

 • Hoe werkt de pleegouderraad?

  Hoe werkt de pleegouderraad?

  De leden van de Pleegouderraad praten regelmatig met de bestuurder over het beleid en de organisatie van de pleegzorg. De Pleegouderraad heeft een eigen reglement. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken instemming of advies wordt gevraagd.

  Om goed advies te kunnen geven verzameld zij de wensen en ervaringen van pleegouders en informeert hen over alle belangrijke informatie en thema’s die voor hen van belang zijn.

De pleegouderraad is er voor uw belangen!

lees meer

Trainingen & workshops in 2023

Een gezamenlijk programma voor pleegouders.

Dé gelegenheid om pleegouders van andere organisaties te ontmoeten!

 • 7 februari | Pleegzorg en de verschillende culturen
 • 15 februari | thema-avond: ‘Verbinding en bij elkaar horen’
 • 15 maart | Kinderochtend voor eigen kinderen van pleegouders
 • 7, 14 & 21 maart | Geweldloos verzet
 • 28 maart | Training sociale media
 • 4 & 18 april | Trauma sensitief handelen
 • 12 april | Thema-avond: ‘Zelfbeschadiging’
 • 13, 20 april & 11 mei | Hechting in beeld
 • 18 oktober | Kinderochtend voor eigen kinderen van pleegouders

download brochure

 

Marcel vertelt zijn verhaal

Marcel heeft drie biologische kinderen en werd pleegouder omdat hij na de dood van zijn beste vriendin de zorg van haar twee kinderen op zich nam. luister naar zijn verhaal.

 

 

Meer Pactum Podcast

Pleegzorgnieuws

 

Momenteel werkt Pactum aan een hernieuwde pleegzorg nieuwsbrief.

Heb je ook een nieuwstip?

mail naar pactumpleegzorgnieuws@vigogroep.nl

Pleegouderraad van Pactum

image description

Het pleegzorgteam van Pactum

image description

Staat uw vraag er niet bij?

Geen probleem, we helpen je graag.

Bel tijdens kantooruren via: 088 19 91 299

Of vul het formulier in.

 • Om je vraag beter en sneller te kunnen beantwoorden is het handig om de woonplaats te weten. Vul hier daarom je eigen woonplaats in als je een vraag hebt voor jezelf of de woonplaats van desbetreffend kind/jongere als je een vraag hebt voor iemand anders.
  Ik heb kennisgenomen van het privacybeleid en ga akkoord met het gebruik van de door mij ingevoerde persoonsgegevens, zodat Pactum mijn vraag kan beantwoorden en/of contact met mij kan opnemen