Sluiten Terug
Home / Voor pleegouders

Pleegouders en pleegzorg

Als pleegouders neemt u een kind op in uw gezin tot de ouders de zorg zelf weer aankunnen. Voor u misschien heel gewoon, voor hen heel bijzonder. Want u stelt uw huis en hart open voor kinderen die vaak veel hebben meegemaakt. Pactum ondersteunt u daarin.

 • Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?

  Wat zijn de rechten van ouders als hun kind in een pleeggezin woont?

  Ouderschap is en blijft het exclusieve recht van ouders, ook als hun kind in een pleeggezin woont. Ouders blijven daarom een belangrijke rol spelen. Zo hebben zij onder andere recht op contact met – en informatie over hun kind. Pleegouders delen de opvoedtaak met ouders. We betrekken hen dan ook bij het opstellen van het hulpverleningsplan. Hierin zijn termijnen en doelen van de hulpverlening vastgelegd. Ook afspraken, zoals een bezoekregeling, nemen we samen op in het plan.

  Goede communicatie en samenwerking zijn voor een pleegkind belangrijk. De pleegzorgwerker helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken

 • Welke kosten en vergoedingen krijg ik voor pleegzorg?

  Welke kosten en vergoedingen krijg ik voor pleegzorg?

  Pleegouders ontvangen een vergoeding voor pleegzorg bij een officiële pleegzorgplaatsing. Deze vergoeding is in principe kostendekkend en wordt niet gezien als inkomen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van een pleegkind. Een toeslag is mogelijk als pleegouders extra kosten maken bij crisisopvang of wanneer er drie of meer pleegkinderen in een gezin wonen. Met de Financiële Wegwijzer en het bijbehorende stroomschema geven we u helderheid over de kosten en de vergoedingen waar u als pleegouder mee te maken kunt krijgen. Deze Wegwijzer geldt vanaf 1 april 2018. Pactum evalueert de wegwijzer jaarlijks en stelt daar waar nodig bij. De actuele versie kunt u downloaden onder ‘Belangrijke informatie pleegouders’.

 • Waar vind ik meer informatie over pleegzorg?

  Waar vind ik meer informatie over pleegzorg?

  Wilt u zich verder verdiepen in pleegzorg? De volgende websites geven informatie die interessant is voor pleegouders:

  • pleegzorg.nl – de website over pleegzorg voor alle pleegouders in Nederland.
  • denvp.nl – de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen is een plek voor pleeggezinnen. Hier brengen zij kennis, ervaringen, expertise en inspiratie van en voor pleeggezinnen samen.
  • bijonspleegzorg.nl – BIJ ONS is een onafhankelijk tijdschrift voor pleeggezinnen en gezinshuizen. BIJ ONS richt zich op iedereen die betrokken is bij de zorg voor het kind
 • Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

  Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

  We doen onze uiterste best voor onze jongeren hun ouders en onze pleegouders. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit een fout maken, of nooit iets doen waarop u ons wilt aanspreken. Als u niet tevreden bent, vertel dit dan aan uw hulpverlener, zijn of haar leidinggevende of de directie van Pactum. U kunt uw klacht ook kenbaar maken door een mail te sturen naar klachtenfunctionaris@pactum.org Een medewerker neemt uw klacht dan in behandeling en maakt een afspraak voor een gesprek.

  Vindt u het spannend om over de klacht te praten? Dan kunt u iemand meenemen om u te steunen. U  kunt zich ook laten ondersteunen door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088 5551000. Zie ook de website www.akj.nl  Is de klacht besproken en bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunt u de onafhankelijke Klachtencommissie inschakelen. Deze werkt voor meerdere jeugdzorginstellingen in Gelderland en bestaat uit personen die niet aan deze instellingen verbonden zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gezamenlijke Klachtencommissie door een e-mail te sturen naar klachten@gkcjeugdzorg.nl. Of per post: Postbus 114, 6800 AH Arnhem. Lees ook de klachtenregeling.

Staat uw vraag hier niet bij?

Neem contact op

Pleegouderraad van Pactum

image description

Dichtbij, effectief en samen

image description